Rabobank Groep Jaarverslag 2002 De explosieve groei van het brutoresultaat in 1999 en 2000 was voornamelijk het gevolg van de successen op het gebied van venture-capital- en private-equityfondsen. Door de veranderde economische omstandigheden zijn hierop het afgelopen jaar geen positieve resultaten behaald. Robeco Groep Robeco is in Nederland marktleider op het gebied van beleggingsfondsen. Het huisfonds Robeco, met een beheerd vermogen van EUR 6,2 miljard, is een van de grootste fond sen van Europa. Robeco biedt niet alleen beleggingsfondsen voor particuliere klanten, maar verzorgt tevens het vermo gensbeheer voor institutionele klanten. Ongeveer de helft van het beheerd vermogen is van institutionele klanten. In 2002 heeft Robeco haar dienstverlening in zowel Europa als de Verenigde Staten met drie acquisities flink uitgebreid. Het beheerd vermogen van Robeco is het afgelopen jaar afgenomen met 6% tot EUR 98 miljard. Schretlen Co Schretlen Co is de specialist voor vermogensmanagement binnen de Rabobank Groep voor vermogende klanten van de lokale Rabobanken. Vermogensmanagement is bij uitstek geschikt voor de langere termijn waarin vermogensbeheer of -advies is gecombineerd met vermogensplanning. Het is beschikbaar voor particulieren met een vrij belegbaar ver mogen vanaf EUR 500.000. Schretlen Co heeft het afge lopen jaar in samenwerking met de lokale Rabobanken een gestandaardiseerde vorm van vermogensbeheer, Rabobank Beheerd Beleggen, geïntroduceerd voor particulieren met een beheerd vermogen vanaf EUR 150.000. Daarnaast richt Schretlen Co zich op kleine en middelgrote institutionele beleggers. Het beheerde en bewaarde vermogen daalde in 2002 met 8% tot EUR 3,8 (4,1miljard. Effectenbank Stroeve De actieve belegger met een vrij belegbaar vermogen vanaf EUR 150.000 kan voor beleggingsadvies terecht bij Effectenbank Stroeve. Vermogensbeheer gaat vanaf EUR 50.000. Effectenbank Stroeve is in Nederland marktleider op het gebied van dienstverlening aan professionele klanten, zoals onafhankelijke vermogensbeheerders en orderremi- siers. Het afgelopen jaar heeft Effectenbank Stroeve haar beheerde en bewaarde vermogen zien stijgen met 23% tot EUR 1,9 (1,6) miljard. Vooral de omvang van de dienstverle ning aan professionele klanten groeide. Alex In december heeft de Rabobank Groep een overeenkomst getekend om de internetbroker Alex en de telefonische orderlijn VEB-Bottomline van Dexia Bank Nederland over te nemen. Hiermee wordt de Rabobank niet alleen marktleider internetbeleggen met een marktaandeel van 35%, maar met een marktaandeel van 30% ook marktleider in aantal beleggingsklanten. Alex, meermalen uitgeroepen tot de beste internetbroker van Nederland, richt zich op de actieve klant die zelfstandig orders wil plaatsen tegen scherpe tarie ven. Alex en VEB-Bottomline worden ondergebracht in een aparte business unit van Rabobank Nederland. Kerngegevens beleggen Resultaten (in miljoenen euro's) 2002 2001 mutatie Totaal baten 586 679 -14% Totaal bedrijfslasten 459 563 -18% Brutoresultaat 127 116 10% Beheerd vermogen (in miljarden euro's) 153 178 -14% - Voor klanten 102 118 -14% - Beleggingsportefeuille 51 60 -15% Aantal orders (in miljoenen) 2,9 3,1 -6% - Effecten- en optieorders 1,8 1,9 -7% - Huisfondsenorders 1,1 1,2 -3% Aantal fte's 2.030 2.462 -18% Meer over beleggen op www.rabobank.nl, (q) www.robeco.nl,www.schretlen.nl,www.stroeve.nl, www.alex.nl en www.vebbottomline.nl

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 19