Vermogensbeheer en beleggen ..I 1 Rabobank Groep Jaarverslag 2002 De negatieve stemming op de effectenbeurzen leidde tot een afname van het aantal beleggings orders van klanten van lokale Rabobanken en koersverliezen op de aandelenbeleggingen. Daardoor nam het beheerd vermogen van de Rabobank Groep af tot EUR 153 miljard. Het brutoresultaat steeg door overnames met EUR 11 miljoen naar EUR 127 miljoen. Robeco is binnen de Rabobank Groep het kenniscentrum voor beleggingen. Deze dochter heeft voor klanten een groot assortiment beleggingsfondsen en -diensten in huis,zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Schretlen Co, gespecialiseerd in vermogens- management (vermogensbeheer,-planning en -advies) richt zich met name op klanten van lokale Rabobanken. Effectenbank Stroeve legt zich toe op beleggingsadvies, vermogensbeheer en dienst verlening aan professionele klanten. Daling beheerd vermogen Rabobank Groep Eind 2002 bedroeg het totale beheerde vermogen van Rabobank Groep EUR 153 miljard, een daling van EUR 25 miljard. Het beheerd vermogen bestaat uit vermogen van klanten en de eigen beleg gingsportefeuille van de groep. Die portefeuille daalde in 2002 met 15% tot EUR 51 miljard. Het vermogen dat de groep voor klanten beheert verminderde met EUR 16 miljard. De negatieve koers- resultaten bedroegen EUR 17 miljard. Verder daalde het beheerd vermogen door de verkoop van de International Private Banking- activiteiten aan Bank Sarasin Cie. Deze daling bedroeg EUR 11 miljard, maar werd grotendeels gecompenseerd door acquisities van EUR 9 miljard. De instroom van nieuw vermogen bedroeg EUR 5 miljard. Acquisities en strategische alliantie Met de overname van hedgefundmanager Sage Capital Management en door het nemen van een belang van 60% in de vermogensbeheerder Boston Partners Asset Management (met een optie voor het resterende belang) heeft Robeco haar activiteiten in de Verenigde Staten belangrijk uitgebreid. Na deze acquisities bedraagt het in de Verenigde Staten beheerd vermogen 40% van het totaal door Robeco beheerd vermogen. Door de acquisitie van de Nederlandse hedgefundmanager Transtrend kunnen klanten van Robeco rechtstreeks in hedgefunds beleggen. Rabobank Nederland heeft een belang van 28% genomen in de Zwitserse Bank Sarasin Cie. Rabobank Nederland heeft daarbij haar eigen International Private Banking-activiteiten in Bank Sarasin Cie ingebracht. Daarnaast kan Rabobank Nederland met een call- optie een meerderheidsbelang in Bank Sarasin Cie verkrijgen. De alliantie past in de strategie van de Rabobank om haar positie in het buitenland te versterken. 'ermogensbet De smaak van succes 'In tegenstelling tot aandelenfondsen behaalde Robeco Lux-o-rente in 2002 opnieuw een goed rendement: 13,8%. Het stond eind december op één in de "hitlijst" van de Wall Street Journal. Dat geeft een ontzettend goed gevoel. Dit obligatiefonds handelt wereldwijd in staatsobligaties en kredietwaardige bedrijfsobligaties. Het actieve rentebeleid en de nadruk op hoge kredietwaardigheid hebben ons voordeel opgeleverd ten opzichte van andere fondsen. We werken bovendien met afgedekte valutarisico's. In 2002 kwam het fonds in de modelportefeuille van Rabobank. Sindsdien is de omvang ervan verdubbeld. Mooi dat een product in de smaak valt bij verkoopkanaal én klanten. Concurrenten azen op onze beheerders, maar er is weinig verloop. Professionaliteit en een goede werksfeer zijn veel waard en dragen zeker bij aan ons succes.' Edith Siermann, hoofd vastrentende beleggingen Robeco Aantal huisfondsenorders Naast de 1,8 miljoen effecten- en optieorders zijn in 2002 voor klanten van de lokale Rabobanken ook orders voor Robecofondsen en Rabobank Ledencertificaten verwerkt. Het aantal orders voor Robecofondsen en Rabobank Ledencertificaten lag met 1,1 (1,2) miljoen nagenoeg op het niveau van 2001. Stijging brutoresultaat Dankzij de acquisities in 2002 en de acquisitie van Harbor Capital Advisors medio 2001 nam het brutoresultaat met EUR 11 miljoen toe tot EUR 127 miljoen. Daling beleggingsorders Als gevolg van het slechte beursklimaat bleef het aantal effecten en optieorders voor klanten van de lokale Rabobanken het afge lopen jaar beperkt tot 1,8 (1,9) miljoen orders. Dit is een daling van 7% ten opzichte van 2001 Steeds meer orders via internet Klanten plaatsen hun beleggingsorders steeds vaker via internet. In 2002 ging 40% van het totaal aantal beleggingsorders via dit virtuele kanaal. Hierdoor daalde het aantal advies- en telefonische orders. Het aandeel via de adviseurs van de lokale banken daalde naar 41% en het aantal orders via de Rabo Orderlijn daalde in 2002 naar 19%. Verdeling beleggingsorders llll 1999 2000 2001 2002 Advies H Rabo Orderlijn H Internet Ontwikkeling brutoresultaat (in miljoenen euro's) 60% 40% 20% 0% In 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 18