Retailbankbedrijf De stagnerende Nederlandse economie en het aanhoudende slechte beursklimaat speelden het retailbankbedrijf van de Rabobank Groep het afgelopen jaar parten. Desondanks nam het brutoresultaat van het retailbankbedrijf met 3% toe. De Rabobank Groep bleef ook vorig jaar met afstand marktleider op de spaarmarkt, de hypotheekmarkt en op de lokale bedrijvenmarkt. Klanten helpen hun ambities te verwezenlijken door financiële dienstverlening. Dat is de missie van het retailbankbedrijf, dat hoofdzakelijk bestaat uit de gezamenlijke lokale Rabobanken. De banken bieden daartoe een breed en samenhangend pakket van financiële diensten en producten, zoals lenen, betalen, sparen, beleggen, verzekeren en leasen. Particuliere kredietverlening Groei particuliere kredietverlening De kredietverlening aan particulieren, voornamelijk bestaande uit woningfinancieringen, is in 2002 met EUR 9,5 miljard toegenomen tot EUR 99,0 miljard. Een groei van 11%. Marktaandeel hypotheken: 24% Het afgelopen jaar heeft de Rabobank Groep veel energie gestoken in het behouden en zo mogelijk versterken van haar positie als marktleider woninghypotheken. Met actietarieven voor de bescher mingshypotheek in het najaar van 2002 heeft de Rabobank veel klanten naar zich toe getrokken, die aarzelden om in de bestaande onzekere economische situatie een (nieuwe) hypotheek af te sluiten Bij de beschermingshypotheek worden de hypotheeklasten van een klant tijdelijk doorbetaald als hij of zij werkloos of langdurig ziek is. Mede dankzij de najaarsactie en de inspanningen van Obvion.de joint venture met het ABP, steeg het marktaandeel van de Rabobank Groep het afgelopen jaar met 1% tot 24% (lokale banken 21% en Obvion 3%). De concurrentie op de hypotheekmarkt is hevig, vooral in de oversluitingsmarkt, waar veel kleinere partijen actief zijn. Om het hoge marktaandeel te versterken zal een consistent prijsbeleid worden gevoerd, in combinatie met de ontwikkeling van innovatieve hypotheekproducten. Zakelijke kredietverlening Stijging zakelijke kredietverlening De kredietverlening door de lokale Rabobanken aan bedrijven nam in het verslagjaar met EUR 3,0 miljard toe tot EUR 51,4 miljard. Dit is een stijging van 6%. De lokale bedrijvenmarkt kent twee sectoren: handel, industrie en dienstverlening (HID) en de agrarische sector.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 14