Profiel Rabobank Groep De Rabobank Groep is de grootste financiële dienstverlener op de Nederlandse markt. Ze omvat de lokale coöperatieve Rabobanken in Nederland, de centrale organisatie Rabobank Nederland en een groot aantal gespecialiseerde dochterondernemingen. De groep heeft de hoogst mogelijke waardering voor kredietwaardigheid. 6 Rabobank Groep Jaarverslag 2001 De Rabobank Groep is een coöperatieve organisatie die gefundeerd is op de 369 zelfstandige lokale Rabobanken in Nederland. Het realiseren van klant waarde is hun primaire doel. Samen vormen zij de overkoepelende coöperatie Rabobank Nederland, die de banken adviseert en ondersteunt bij hun dienst verlening. Rabobank Nederland verzorgt daarnaast - namens De Nederlandsche Bank - het toezicht op de lokale banken en fungeert tevens als bankers'bank van de groep. De Rabobank Groep wil haar 9 miljoen klanten, zowel particulieren als bedrijven, kunnen bedienen met alle mogelijke financiële producten.Zij kent daartoe een groot aantal gespecialiseerde ondernemingen, onder meer op het gebied van vermogensbeheer (Robeco), verzekeringen (Interpolis), leasing (De Lage Landen), private banking (Schretlen Co en Effectenbank Stroeve), participaties (Gilde), corporate banking en investment banking (Rabobank International en haar dochter Rabo Securities). Deze gespecialiseerde dochterondernemingen leve ren enerzijds financiële diensten en producten ten behoeve van de lokale Rabobanken en hun klanten, maar bedienen anderzijds ook rechtstreeks eigen klanten in binnen- en buitenland. Competentiecentra De Rabobank Groep fungeert als een netwerk van competentiecentra. De diverse onderdelen van de groep werken daartoe nauw samen. Dankzij deze gebundelde deskundigheid kan de groep als geheel actief inspelen op de toenemende vraag van onder nemers en particulieren naar een samenhangend pakket van financiële diensten en producten. De groep combineert zo het beste van twee werelden: de lokale betrokkenheid en persoonlijke bediening van de lokale Rabobanken met de deskundigheid en schaalvoordelen van een grote onderneming. Krachtige marktpositie De Rabobank Groep is de grootste financiële dienst verlener op de Nederlandse markt. Ze bedient meer dan de helft van de Nederlanders en van de Nederlandse bedrijven. Ze is dan ook marktleider op vrijwel alle gebieden van de financiële dienstverlening: woninghypotheken (23%), particuliere spaarmiddelen (40%), vermogen in beleggingsfondsen (36%), midden- en kleinbedrijf (37%). In de grootzakelijke markt is het marktaandeel lager en in de agrarische sector, de bakermat van de organisatie, neemt de Rabobank Groep 87% van de bancaire kredietverle ning voor haar rekening. Rabobank Groep:Triple A Het realiseren van klantwaarde is de kerndoelstelling van de Rabobank Groep. Randvoorwaarden daarbij zijn het bieden van medewerkerswaarde en het handhaven van de financiële stabiliteit. Dat de groep er goed in slaagt op deze drie kompassen te koersen blijkt uit het feit dat zij de hoogste waardering voor kredietwaardigheid (Triple A) heeft gekregen van alle grote ratinginstituten. Internationaal netwerk Om klanten internationaal van dienst te zijn, is de Rabobank Groep buiten Nederland met 143 vestigin gen vertegenwoordigd in 34 landen. Profiel en organi 9 miljoen klanten waarvan 825.000 leden 369 coöperatieve Rabobanken lokale Rabobanken met samen 1.648 vestigingen Rabobank Nederland Aandachtsgebied Aangesloten Banken, Group Treasury, Rabobank Nederland Corporate Clients, Rabobank Nederland Effectendiensten, Rabobank ICT Facilitair Bedrijf Interpolis verzekeringen, pensioenen, employment benefits Rabobank International waaronder Rabo Securities, corporate ep investment banking De Lage Landen leasing, trade finance, vendor finance Gilde Investment Management participaties in risicodragend vermogen Rabobank Nederland Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA Robeco waaronder Weiss, Peck Greer en Harbor Capital Advisors, vermogensbeheer, beleggingsfondsen International Private Banking Trust internationaal particulier vermogensbeheer Effectenbank Stroeve vermogensbeheer, beleggingsadvies Schretlen Co vermogensmanagement: vermogensplanning en -advies Rabo Vastgoed planontwikkeling, projectfinanciering en -participatie Meer over de Rabobank Groep op www.rabobankgroep.nl/corporate

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2001 | | pagina 5