I Jaarverslag 2001 Inhoudsopgave Rabobank Groep Marktleiderschap als ambitie De Deltawerken, een van de meest toonaangevende prestaties van Nederland. De coverfoto symboliseert het toonaangevende karakter van de Rabobank Groep. Onze ambitie? Wij willen de beste, meest klantgedreven en innovatieve financiële groep van Nederland zijn. Dit jaarverslag is ook te vinden op internet www.rabobankgroep.nl/jaarverslag 2 Voorwoord voorzitters 4 Belangrijke gebeurtenissen 5 Kerngegevens 6 Profiel en organigram Verslag hoofddirectieen raad van beheer 8 Strategie en beleid 14 Klantwaarde 18 Retailbankbedrijf 24 Wholesalebankbedrijf 28 Beleggen 31 Verzekeren 33 Leasing 35 E-commerce 37 Funding en investor relations 39 Medewerkers 43 Duurzame financiële dienstverlening 46 Financiële resultaten 47 Toelichting op de balans 51 Toelichting op de winst-en-verliesrekening 55 Risicomanagement 59 Bestuurders en toezichthouders Verslag raad van toezicht 63 Verslag raad van toezicht Jaarcijfers 2001 64 Geconsolideerde balans 65 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 66 Kasstroomoverzicht 67 Mutaties eigen vermogen 68 Accountantsverklaring Aanvullende gegevens 69 Personalia 72 Buitenlandse vestigingen 74 Trefwoordenindex 76 Ambitiestatement

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2001 | | pagina 2