De Rabobank Groep is een brede financiële dienst verlener op coöperatieve grondslag. De onderdelen van de groep werken nauw samen om de door klanten gewenste diensten en producten aan te bieden tegen de best mogelijke prijs-kwaliteitverhouding. 6 Rabobank Groep Jaarverslag 2000 PROFIEL RABOBANK GROEP De Rabobank Groep is een coöperatieve orga nisatie die bestaat uit 397 zelfstandige lokale Rabobanken. Samen vormen zij de overkoepe lende coöperatie Rabobank Nederland, die de banken adviseert en ondersteunt bij hun dienst verlening. Rabobank Nederland fungeert tevens als bankers' bank van de groep. De groep kent gespecialiseerde ondernemingen op het gebied van vermogensbeheer, verzekerin gen, leasing, private banking, participaties en corporate en investment banking. Deze doch terondernemingen leveren enerzijds financiële adviezen en producten ten behoeve van de lokale Rabobanken en hun klanten en bedienen anderzijds ook klanten rechtstreeks. Competentiecentra De Rabobank Groep speelt actief in op de toe nemende vraag van ondernemers en particuliere klanten naar een samenhangend pakket van financiële diensten en producten op het gebied van betalen, lenen, sparen, verzekeren, beleggen en kredietverlening. De gespecialiseerde dienst verleners binnen de Rabobank Groep vormen een netwerk van competentiecentra en werken nauw samen. hanteren daarbij het leveren van klantwaarde als uitgangspunt. Op de Nederlandse markt is de Rabobank marktleider op vrijwel alle gebie den van financiële dienstverlening. Van alle in 2000 verstrekte woninghypotheken in Nederland is bijna een kwart ondergebracht bij de Rabobank Groep. Van de particuliere spaarmiddelen is circa 40% aan de Rabobank Groep toevertrouwd en van het vermogen in beleggingsfondsen bijna 40%. De bank verzorgt één derde van het Nederlandse betalingsverkeer. Bijna 40% van de bedrijven in Nederland ban kiert bij de Rabobank Groep. In de grootzake- lijke markt is dit marktaandeel lager. In de agrarische sector, de bakermat van de organisa tie, heeft de Rabobank Groep een marktaan deel van 87%. De Rabobank Groep heeft de hoogste waarde ring voor kredietwaardigheid van alle grote ratinginstituten. Internationaal netwerk Om klanten internationaal van dienst te zijn, is de Rabobank Groep buiten Nederland met 142 vestigingen vertegenwoordigd in 38 landen. Krachtige marktpositie Meer dan de helft van de Nederlanders neemt een of meer producten af van de Rabobank Groep. In Nederland biedt de Rabobank Groep haar negen miljoen particuliere en zakelijke klanten vrijwel alle door hen gewenste financiële producten en diensten. Alle concernonderdelen Meer over de Rabobank Groep op www.rabobankgroep.nl/corporate Profiel en Organigram 9 miljoen klanten waarvan 550.000 leden lokale Rabobanken met samen 1.727 vestigingen Rabobank Nederland aandachtsgebied aangesloten banken groepstreasury Rabobank Nederland Grootbedrijf Rabobank Nederland Effectendiensten informatie- en communicatietechnologie, facilitaire diensten Schretlen Co./ Effectenbank Stroeve Rabo Vastgoed planontwikkeling projectfinanciering en -participatie private banking vermogensmanagement beleggingsadvies Interpolis Robeco Groep waaronder Weiss, Peck Greer vermogensbeheer beleggingsfondsen verzekeringen pensioenen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA employment benefits International Private Banking &Trust internationaal particulier vermogensbeheer De Lage Landen leasing, trade finance, Rabobank International Gilde Investment Management participaties in risicodragend vermogen corporate en investment bank

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 5