76 Rabobank Groep Jaarverslag 2000 COLOFON Uitgave Rabobank Nederland Corporate Communicatie Redactie Lian Bakx, Jan Dost Ronald van Logtenstein Andries van der Bruggen (jaarrekening) Art-dircction en vormgeving Borghouts Design, Haarlem Themafotografie ANP, Frans-Jan Fortunati, Jeroen van Bergen, Carel van Hees, Witho Worms Portretfotografie Frans-Jan Fortunati, Carel van Hees, Witho Worms Tektscorrecties Nederlands Mary Pranger, Amsterdam Coördinatie grafische productie Ger de Vries, GPR CommunicatieManagement, Eindhoven Prepress De t Plantage, Eindhoven Neroc, Eindhoven Druk Hoonte Bosch 8c Keuning, Utrecht Materiaalgebruik Bi) de vervaardiging van het drukwerk werd gebruikgemaakt van minder milieubelastende materialen. Bi) de druk werd Reflccta ECO mineraalolievrije inkt gebruikt op 250 en 120 grams Biotop. Dit papier heeft het 'Zwaan' milieu keurmerk. Publicatie Deze publicatie en de afzonderlijke uitgave 'Rabobank Groep Jaarrekening 2000 en overige gegevens' vormen het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA. Openbaarmaking De Rabobank Groep Jaarrekening 2000 en overige gegevens wordt na vaststelling gedeponeerd ten kantore van het han delsregister bi) de Kamer van Koophandel onder nummer 30046259. Disclaimer Hoewel de samenstellers van dit )aarverslag hun uiterste best hebben gedaan de copyrechten op de gebruikte beelden te achterhalen, was dit niet in alle gevallen mogelijk. Belanghebbenden kunnen hierover contact opnemen met Rabobank Nederland Corporate Communicatie. Verkrijgbaarheid Dit jaarverslag is ook verkrijgbaar in het Engels. Tbis anuual report is also available w English. Exemplaren van de volgende publicaties zijn op te vragen bi) Rabobank Nederland Corporate Communicatie - telefoon 030 - 216 20 40 -fax 030 - 216 19 16 - e-mail rabocomm@rn.rabobank.nl Rabobank Groep - Jaarverslag 2000 (Nederlands of Engels); Rabobank Groep - Jaarrekening 2000 en overige gegevens (Nederlands of Engels); Rabobank Groep - Sociaal jaarverslag 2000 Rabobank Groep - Duurzaamheidjaarverslag 2000 Rabobank Arbodienst - Jaarverslag 2000 Rabobank Pensioenfonds - Jaarverslag 2000 Stichting Steun door Rabobanken - Jaarverslag 2000 Dit jaarverslag is ook beschikbaar op www.rabobankgroep.nl/jaarverslag

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 40