Rabobank Groep V INHOUDSOPGAVE Introductie 2 Voorwoord voorzitters 4 Belangrijke gebeurtenissen 5 Kerngegevens 6 Profiel en organigram De Rabobank Groep is een organisatie om trots op te zijn. De bijzondere relatie met haar klanten, leden en medewerkers, de wijze waarop haar dienstverlening vorm krijgt, haar (financiële) resultaten en de rol die zij in de samenleving speelt: het zijn allemaal elementen van deze trots. U vindt ze weerspiegeld in de storyboxen en de fotografie van dit jaarverslag. Verslag hoofddirectie en raad van beheer 8 Strategie en beleid 13 Klantwaarde 16 Coöperatie 19 Lokaal bankieren 24 Internationaal bankieren 26 Beleggen 31 Verzekeren 35 Leasing 37 Funding en investor relations 38 Medewerkers 44 Duurzaamheid 47 Maatschappelijke betrokkenheid 52 Financiële resultaten 60 Risicomanagement 63 Bestuurders en toezichthouders Verslag raad van toezicht 65 Verslag van de raad van toezicht Jaarcijfers 2000 66 Geconsolideerde balans 67 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 68 Accountantsverklaring Aanvullende gegevens 69 Personalia 71 Ambitiestatement 72 Vestigingen buitenland 74 Trefwoordenindex 76 Colofon Samenvatting van het volgende onderwerp Doorverwijzing naar internet (behoort niet tot het wettelijk jaarverslag). Voorbeeld (behoort niet tot het wettelijk jaarverslag).

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 2