50 Rabobank Groep Jaarverslag 2000 en damesselectie. In Sydney wonnen de heren de gouden medaille op de Olympische Spelen en behaalden de dames het brons. Paardensport In de paardensport werd in 2000 het Rabobank Talentenplan gelanceerd. Jeugdige talenten in zowel de dressuur als het springen krijgen, na zorgvuldige selecties, een begeleiding op maat door topruiters en amazones in deze disciplines. De allerbesten krijgen een jaar lang begeleiding door Anky van Grunsven of Piet Raijmakers. De bank is tevens partner van een aantal inter nationale hippische evenementen waaronder Indoor Brabant. Museumjaarkaart Als partner van de Stichting Museumjaarkaart is de Rabobank ook actief op cultureel gebied. Ongeveer 5 miljoen klanten van de Rabobank kunnen hierdoor 50% korting krijgen op de toegangsprijs van de meeste musea. Om het museumbezoek in het algemeen te bevorderen maakte de bank een publiekscampagne moge lijk onder het motto 'Het museum, even wat anders.' Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk De samenwerking met de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) staat in het teken van de professionalisering van vrij willigersorganisaties en de vergroting van de waardering voor hun werk. Hierop wordt de aandacht gevestigd via uitreiking van het Nationaal Compliment. Dit is een jaarlijkse prijs van het NOV en de Rabobank Groep voor opvallende en inspirerende vrijwilligersprojec- ten. De belangstelling voor deelname neemt elk jaar toe. In het verslagjaar ontving de organisatie 725 (350) aanmeldingen. Het uitroepen door de Verenigde Naties van het jaar 2001 tot het Internationale Jaar van Vrijwilligers was aanlei ding de samenwerking met de NOV te intensi veren. Ook sponsor op andere terreinen Ook op andere terreinen toonde de Rabobank zich als partner. Sporters met een handicap worden ondersteund door middel van spon soring van de Nederlandse Bond voor Aangepaste Sporten. Steun geeft de bank ook aan SeniorWeb, een organisatie die zich inzet om ouderen vertrouwd te maken met de computer en met het internet. Meer over maatschappelijke betrokkenheid op www.rabobankgroep.nl/maatschappij

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 27