m. /tra:,- i t1 48 Rabobank Groep Jaarverslag 2000 Mieke Radstaak, Rabobank Barneveld-Achterveld-Kootwijkerbroek "Ontzettend leuk vond ik onze invulling van het Lokaal Compliment. Vijftig collega's staken minimaal een halve dag de handen uit de mouwen bij diverse verenigingen en stichtingen. Hun verslag van deze ervaring werd door de jury meegenomen. Zelf heb ik met heel veel plezier de jongerenorganisatie Helping Hands geholpen op de dag dat zij de Sleep-lnn opknapten." niet van de grond zouden komen. Bij de beoor deling zijn vooral het ledenbelang en het alge meen economisch of maatschappelijk belang bepalend. Commerciële tegenprestaties worden niet gevraagd. In 2000 heeft het Projectenfonds voor 2,2 miljoen toegekend aan 62 projecten. In 1999 was dit 1,8 miljoen aan 55 projecten. Voorbeelden: Het project 'Domotica' op het terrein van het Energieonderzoek Centrum Nederland in Petten. Dit project bestaat uit de bouw van vier testwoningen ter stimulering van innovaties in de woningbouw. De woningen zijn uitgerust met geavanceerde toepassingen op het gebied van verwarming, ventilatie, verlichting, veilig heid en energiebesparing. Zo zou het aardgas verbruik beperkt kunnen blijven tot iets meer dan 200 m1 per woning per jaar. De woningen hebben ook voorzieningen voor senioren en gehandicapten. Een onderzoek naar de versterking van de marktpositie van traditionele streekproducten. Het voortbestaan van kleine en middelgrote ambachtelijke streekproducten staat onder druk door een verdere concentratie van productie en handel en door de strijd tussen sterke merken in de Europese voedselsector. Het onderzoek moet de traditionele streekproducten alternatie ven bieden als tegenwicht tegen de grootschalige tendensen. Rabobank International Advisory Services (1989) De activiteiten van Rabobank International Advisory Services (RIAS) vloeien eveneens voort uit maatschappelijke betrokkenheid. RIAS verleent echter geen steun om niet, maar biedt assistentie tegen maatschappelijk verant woorde prijzen. Deze adviestak van de Rabobank Groep is wereldwijd actief in tal van ontwikkelingslanden en in landen met een over gangseconomie van een door het communisme geleide economie naar een vrije markt. In 2000 gaf RIAS technische assistentie bij het opzetten en verbeteren van banken en coöperaties in onder meer Rusland, Georgië, Roemenië, Macedonië, Albanië, Kosovo, Zuid-Afrika en India. Ook verleende RIAS ondersteuning aan de ontwikkeling van enkele zuivel- en koffie- coöperaties in Latijns-Amerika. RIAS adviseert en voert opdrachten uit op het gebied van plattelandsbankieren en de ontwik keling van de agrisector. Hierbij concentreert RIAS zich op een blijvende institutionele ont wikkeling van veelal coöperatieve banken en op coöperaties in de land- en tuinbouw. De coöpe- Maatschappelijke betrokkenheid 49 raties worden opgericht om economische tekortkomingen te ondervangen en het even wicht te herstellen. Ze dragen aldus bij aan de economische vooruitgang van boeren en onder nemers in het midden- en kleinbedrijf. Herman Wijffelsfonds (1999) Dit jongste fonds is genoemd naar Herman Wijffels, die 12,5 jaar voorzitter is geweest van de hoofddirectie van Rabobank Nederland. Het fonds wil jongeren stimuleren bij innovatieve vormen van ondernemerschap, waarbij het niet alleen gaat om de winst, maar ook om het die nen van maatschappelijke belangen. Het fonds biedt ondersteuning ten behoeve van stages en opleidingen bij coöperatieve organisaties. In 2000 is hiervoor een plan uitgewerkt. In 2001 zal het fonds in werking treden. SPONSORING De Rabobank Groep levert een van de grootste sponsorbijdragen van Nederland. Het leeuwen deel van de sponsoring komt voor rekening van Rabobank Nederland en de lokale Rabobanken. Een bewijs temeer dat de Rabobank midden in de samenleving staat. Rabobank Wielerplan Al vroeg in 2000 tekende zich een succesvol jaar af voor de Rabobank als sponsor van de wielersport. Op 29 januari werd in St. Michielsgestel het wereldkampioenschap veldrijden gehouden. De Rabobank was daarvan hoofdsponsor en Richard Groenendaal van de Rabobank Wielerploeg behaalde de wereldtitel. Het hele jaar door bleef de sponsoring van het wielrennen de aandacht op zich vestigen, met als hoogtepunt het feit dat Erik Dekker drie etappes won in de Tour de France. In november werd het Rabobank Wielerplan door een vakjury uitgeroepen tot het beste sportsponsoringsproject van Nederland. "Door de sponsoring van het Rabobank Wielerplan heeft de bank zich gepositioneerd als een eigen tijdse en dynamische bank voor een breed publiek. De breedte van het plan maakt de sponsoring uniek en het is uitgegroeid tot het meest aansprekende en prestigieuze sponsor project in Nederland", aldus de jury. Hockeysport Als hoofdsponsor van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond profileerde de Rabobank zich ook in deze sportwereld. Hoogtepunten waren de winst van de Champions' Trophy door de nationale heren- Preeti Sinha, Rabobank International India heeft de potentie om de grootste voedselproducent in de wereld te worden. Maar daar is nog wel wat voor nodig. Vooral de infrastructuur moet verder ontwikkeld worden om zo de grote verspilling van voedsel tegen te gaan. Om dit te bereiken, hebben we een overeenkomst getekend met de Indian Infrastructure Development Finance Company.die de Indiase overheid in 1997 heeft opgericht. Het is erg uitdagend om met ons advies en onze financiële deskundigheid de Indiase voedselproductie en -distributie op internationaal niveau te brengen. Bovendien geeft het me veel voldoening betrokken te zijn bij een project met zo'n positieve impact voor onze samenleving."

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 26