De Rabobank Groep heeft in 2000 voor de financiering van haar activiteiten meer dan 34 miljard aan leningen uitgegeven op de internationale geld- en kapitaalmarkten. Dat gebeurde in diverse valuta's. In juni werd voor 1 miljard aan Ledencertificaten uitgegeven. Binnen enkele jaren zal 10% van de wereldhandel in food agriproducten via online-markten verlopen. Om hierop in te spelen, lanceerde de Rabobank Groep vTraction.com. Dat is 's werelds eerste coöperatieve netwerkorganisatie, gericht op de ontwikkeling van de virtuele marktplaatsen in food agribusiness. <^0 tradingproduce.com jgflorai.com Funding en Investor Relations FUNDING EN INVESTOR RELATIONS Het doel van Funding en Investor Relations is de markt passende investeringsmogelijkheden te bieden om tegen aanvaardbare kosten in de financieringsbehoefte van de Rabobank Groep te kunnen voor zien. Uitgifte Ledencertificaten Het afgelopen jaar werd de financieringsbe hoefte van de Rabobank Groep opnieuw voor namelijk door de internationale geld- en kapi taalmarkten vervuld. De uitgifte van Rabobank Ledencertificaten zorgde er echter voor dat de lokale Nederlandse markt daaraan ook een belangrijke bijdrage kon leveren. De uitgifte van de Rabobank Ledencertificaten resulteerde niet alleen in een opbrengst van 1 miljard, maar tevens in een groot aantal nieuwe Rabobankleden. Investor Relations Om het moment te kunnen bepalen waarop obligaties en andere financieringsinstrumenten uitgegeven kunnen worden, is frequent contact met zowel institutionele als particuliere beleg gers nodig. De behoefte bij beleggers op de internationale geld- en kapitaalmarkten aan accurate en tijdige informatie wordt elk jaar groter. Investor Relations heeft in het verslag jaar veel tijd en aandacht geïnvesteerd om in deze behoefte te voorzien. Internet is daarbij in 2000 steeds belangrijker geworden. Internet zal naar verwachting in de toekomst een nog belangrijkere rol gaan spelen in de informatie voorziening aan en de contacten met beleggers. Fundingprogramma's De Rabobank Groep beschikt over diverse fun dingprogramma's om aan de veelzijdige wensen van beleggers en de specifieke financierings behoefte van de groep te voldoen. Via deze programma's hebben beleggers op grote schaal geïnvesteerd in Rabobankpapier. In 2000 werden tal van emissies gedaan, varië rend van rechttoe rechtaan vastrentende bedrijfsobligaties tot de uitgifte van meer exo tisch papier, zoals aan aandelen gerelateerde obligaties en Structured Yen Notes. In totaal werd voor meer dan 34 miljard uitgegeven, waarvan ongeveer één derde met een looptijd van langer dan één jaar. Om wereldwijd breed in te kunnen spelen op de interesses van beleggers, emitteert de Rabobank Groep in verschillende munteenhe den, variërend van Australische dollars tot Zuid-Afrikaanse rands. De meeste emissies vonden evenwel plaats in de euro en de Amerikaanse dollar. Meer dan 80% van de benodigde lange funding werd in deze valuta's aangetrokken. Valutaverdeling emissies in 2000 onder het 30 miljard Medium Term Note-programma Euro Amerikaanse dollar Britse pond Japanse yen Zuid-Afrikaanse rand 42% 39% 10% 7% 2%

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 20