Vermogensvorming In 2000 groeide het beheerd en bewaard vermogen van de Rabobank Groep met 13% tot 121 miljard' Voor klanten van de lokale Rabobanken werd een recordaantal van 3,1 miljoen beleggingsorders verwerkt. Inmiddels wordt meer dan een kwart van de orders via internet geplaatst. ROBECO GROEP 26 Rabobank Groep Jaarverslag 2000 BELEGGEN D Vanwege definitiewijzigin gen zijn de hier genoemde bedragen aan beheerd en bewaard vermogen van de Robeco Groep (en daardoor van de Rabobank Groep) niet vergelijkbaar met die uit eerdere jaarverslagen. Binnen de Rabobank Groep is de Robeco Groep het centrum voor vermogensbeheer. Schretlen Co. is het competentiecentrum voor particulier vermogensmanagement in Nederland en International Private Banking Trust voor internationaal particulier vermo gensbeheer. De in juni overgenomen Effectenbank Stroeve is binnen de groep een competentiecentrum voor beleggingsadvies. Robeco Groep De Robeco Groep beheert een groot aantal beleggingsfondsen. Met deze fondsen komt Robeco tegemoet aan de wensen van zowel particuliere als institutionele beleggers. Particuliere klanten kunnen via verschillende distributiekanalen gebruikmaken van de beleg gingsproducten van Robeco. De voornaamste kanalen zijn de lokale Rabobanken en het directe kanaal Robeco Advies. De distributie van de producten voor institutionele beleggers vindt plaats via het institutionele kanaal van Robeco en Weiss, Peck Green De grootste fondsen van de Robeco Groep zijn Robeco en Rorento. Het fonds Robeco is met een beheerd vermogen van 10,0 miljard een van de grootste publieke beleggingsfondsen van Europa. De prestaties van de fondsen van de Robeco Groep behoren tot de top van de markt. Het fonds Robeco heeft de afgelopen drie jaar bijvoorbeeld een gemiddeld jaarlijks rendement behaald van 24,7%, terwijl de benchmark (MSCI-World) een rendement van 16,4% liet zien. In het afgelopen jaar heeft de Robeco Groep wederom een aantal nieuwe beleggingsfondsen geïntroduceerd. Een van de meest succesvolle fondsen was het RG Non Stop Click Fund Euroland (NSCF). Dit is een klikfonds met een onbepaalde looptijd en een onbeperkt aantal kliks. De belegger kan iedere maand in het NSCF in- of uitstappen. Het NSCF komt duide lijk tegemoet aan de wensen van de belegger. Het werd in de maand maart geïntroduceerd en had eind december 2000 al een omvang van 433 miljoen. Het beheerd en bewaard vermogen van de Robeco Groep nam in 2000 met 8,8 miljard (9%) toe tot 109,7 miljard. Het voor institu tionele beleggers beheerde vermogen bedroeg 67,3 miljard. Het voor particulieren beheerde vermogen bedroeg 42,4 miljard. Vermogende particulieren doen steeds vaker een beroep op de Rabobank Groep. Zij kunnen daarbij behalve op de lokale Rabobanken ook rekenen op de kennis van gespecialiseerde bedrijfsonderdelen. De Robeco Groep is het centrum voor vermogensbeheer. Schretlen Co. is de private bank voor Nederlandse klanten. Effectenbank Stroeve biedt hoogwaardige beleggingsadviezen. International Private Banking Trust beheert vermogens van particuliere klanten in het buitenland.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 15