c;>1aLs Rabobank International is de internationale zakenbank van de Rabobank Groep met specifieke aandacht voor de voedings- en agrisectoren, alsmede voor de media-, telecom- en internetsector. De activiteiten van Rabobank International variëren van advisering bij fusies en over names tot aandelentransacties, kredietverlening en het verzorgen van bijzondere financieringsconstructies. 24 Rabobank Groep Jaarverslag 2000 Internationaal bankieren 25 INTERNATIONAAL BANKIEREN Dankzij de in 1999 doorgevoerde efficiencymaatregelen bij Rabobank International zijn de internationale activiteiten van de Rabobank Groep in 2000 weer op het goede spoor beland. De herschikkingen, die met name in Londen en Utrecht hebben plaatsgevonden, hadden het beoogde effect. De resultaten waren fors hoger dan in 1999. Daarmee is een goede basis gelegd voor de verdere ontwikke ling van Rabobank International. Inmiddels wordt een lijn uitgezet, waardoor de bereikte uitgangspositie in de toekomst kan worden versterkt. Het internationale kantoren- netwerk, thans bestaande uit 119 kantoren in 31 landen, wordt afgestemd op behoeftes en wensen van de nichemarkten waarin Rabobank International opereert. Groei activiteiten Het besluit om voorlopig af te zien van de voorgenomen fusie met het internationale bedrijf van DG Bank had geen invloed op de prestaties van Rabobank International. Het activiteitenniveau en de inkomsten van Rabobank International zijn in het verslagjaar belangrijk toegenomen. Simon Tyler, Rabobank International, London Voor een Brits bedrijf met een belangrijke positie op de suiker, stroop en cacaomarkt verzorgden we vorig jaar een grote uitgifte van commercial paper in de Verenigde Staten. Hiermee kon dit bedrijf haar nieuwe groepsstructuur vormgeven. De schuldbekentenissen werden door ons gegarandeerd, wat door onze triple-A status natuurlijk erg aantrekkelijk is voor beleggers. In enkele weken tijd verkocht onze syndicaatafdeling vervolgens participaties aan meer dan 20 topbanken. Het was geen makkelijke deal voor ons en onze collega's in New York maar wel heel uitdagend! Opnieuw hebben we bewezen dat we ook deze transacties uitstekend voor onze klanten kunnen verzorgen." De activiteiten op het gebied van structured finance, de op maat gesneden financierings constructies waarmee Rabobank International al jaren groot succes heeft, zijn flink toegeno men. Deze activiteiten leverden een belangrijke bijdrage aan het resultaat. De omvang van de kredietverlening door Rabobank International groeide in 2000 met 14% tot 45,0 (39,6) miljard. De inkomsten uit het kredietbedrijf waren flink hoger dan in 1999. Rabo Securities, het gespecialiseerde aandelen- bedrijf van Rabobank International voor de Nederlandse markt, bracht een reeks innovatieve beleggingsproducten naar de markt en bekleedde wederom vooraanstaande syndicaatsposities bi) een groot aantal kapitaalmarkttransacties. De verkoop van verschillende participaties in het verslagjaar leverde eveneens een aanzienlijke bijdrage aan het resultaat. Het operationele resultaat van Rabobank International steeg met 124 miljoen tot 428 miljoen. Dit is een stijging van 41%. Rabobank International: kennisbank In de strategie van Rabobank International speelt kennis een hoofdrol. De bank wil de klanten in haar nichemarkten zo gericht moge lijk van dienst zijn door een grondige kennis van hun internationale marktomstandigheden te combineren met een even grondige expertise inzake financiële diensten en producten. In deze combinatie ligt de toegevoegde waarde voor de klant. Deze aanpak heeft ervoor gezorgd dat Rabobank International een specialist bij uitstek is in de internationale voedings- en agrisectoren alsmede in de media-, telecom- en internet sec tor. In het verslagjaar werden in verschillende voe dings- en agrisectoren gezaghebbende studies gepubliceerd, waaronder de 'Global Food Ingredients Industry' en de 'Global Sugar and Starch Sweeteners Market'. Gilde Investment Management Gilde Investment Management voorziet bedrijven van risico dragend kapitaal. Door gespecialiseerde investeringsfondsen (onder meer Gilde IT, Gilde Buy Out en Gilde Participaties) waarin ook derden participeren, wordt risicodragend kapi taal in ondernemingen geïnvesteerd. Gilde Investment Management beheert deze fondsen. Na verloop van tijd worden de aandelen in de bedrijven verkocht en worden de investeringen te gelde gemaakt. In het afgelopen jaar zijn verschillende participaties ver kocht. Desondanks is de participatieportefeuille van Gilde Investment Management in het afgelopen jaar met 198 miljoen (40%) toegenomen tot 693 miljoen. Congressen vormen een ander middel om kennis re delen met klanten. Rabobank International organiseert jaarlijks internationale congressen over specifieke voedings- en agrisectoren, waar de internationale top uit deze sectoren acte de présence geeft. Dé gebeurtenis in 2000 was in dit verband de Global Sugar and Starch Sweeteners Conference 2000 in Barcelona. Meer over internationaal bankieren op www.rabobank.com

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 14