De bancaire dienstverlening door de lokale Rabobanken liet in 2000 op alle terreinen groei zien. Daarbij verstevigden zij op belangrijke markten als d< spaarmarkt en de hypotheekmarkt hun positie als marktleider in Nederland. Lokaal bankieren 19 LOKAAL BANKIEREN De kredietverlening door de lokale Rabobanken groeide in 2000 met 12% tot 122,0 (109,4) miljard. Aan particuliere klanten werd 13% meer geleend dan in 1999 en aan zakelijke klanten 9% meer. Op spaargebied bleef de Rabobank Groep op ruime afstand marktleider. PARTICULIERE KREDIETVERLENING Groei kredietverlening: 13% De kredietverlening aan particulieren groeide in 2000 met 8,8 miljard tot 77,3 miljard. Deze stijging met 13% was hoger dan het gemiddelde van 12% in de jaren negentig. De groei kwam echter lager uit dan in de direct voorafgaande jaren. De afzwakkende huizen markt is daar mede een belangrijke oorzaak van. Deze ontwikkeling leidde tot een beperktere groei van het bedrag aan woninghypotheken. Minder woninghypotheken In het jaar 2000 zijn er 24% minder hypothe ken ingeschreven bij het Kadaster dan in 1999. Terwijl in 1999 in Nederland nog 620.000 woninghypotheken werden ingeschreven, daalde dit aantal in 2000 tot 470.000. Deze daling werd gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van het gemiddelde hypotheekbedrag. De belangrijkste verklaringen voor de terugval van de hypotheekverstrekking zijn: de onder invloed van de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt gestegen hypotheek rente; de afname van het aantal woningtransacties als gevolg van een verminderde doorstroming op de woningmarkt. Groei particuliere kredietverlening 20% 15% 10% 5% 0% Ui Groei particuliere kredietverlening Gemiddelde groei jaren '90 Marktaandeel hypotheken gestegen De Rabobank heeft in 2000 haar marktleider schap op het gebied van hypotheken kunnen verstevigen. Nadat het marktaandeel in de loop van het verslagjaar licht was gedaald tot 22% in het najaar, werd een speciale hypotheekactie gestart. Deze najaarsactie bestond uit een gro tendeels structurele verlaging van de adviesta rieven voor spaar- en beleggingshypotheken en resulteerde in meer transparantie op de hypo theekmarkt. Vooral dankzij de najaarsactie steeg het marktaandeel in de maand december met 3%-punten tot 25%.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 11