platteland inzet en de basis wordt gelegd voor een voorspoedige ontwikkeling van het niet-agrarische midden- en kleinbedrijf, wordt de daaruit voortvloeiende kredietvraag van klanten door de Rabo bank ruimschoots beantwoord. Als in diezelfde periode het loon zakje wordt afgeschaft en de inkomens omhoog gaan, biedt het fijnmazige netwerk van de Rabobank honderdduizenden gezinnen een vertrouwd adres voor een betaalrekening en een spaarbank boekje. En wanneer in de jaren tachtig in toenemende mate vraag ontstaat om op een en hetzelfde adres een samenhangend pakket financiële producten -lenen, sparen, verzekeren, beleggen, alsmede allerlei combinaties daarvan - af te kunnen nemen, voorziet de Rabobank daarin met de introductie van haar Allfinanz-concept. Vaart achter strategie van diversificatie en internationalisatie Om de belangen van klanten blijvend voorop te kunnen stellen, heeft de Rabobank door de jaren heen actief ingespeeld op de ontwikkelingen die zich aandienden. Soms leidde dat tot besluiten die ogenschijnlijk niet direct strookten met de traditionele uitgangs punten van lokale gerichtheid en daarmee verbonden duurzame en bestendige klantrelaties. Maar ook schaalvergroting, automatisering en internationalisering zijn voorwaarden voor een optimale dienst verlening aan de 'lokale' klant. Ten einde haar dienstverlening nog verder uit te kunnen breiden, heeft de Rabobankorganisatie in het verslagjaar vaart gezet achter haar strategie van diversificatie en internationalisatie. Met de Robeco Groep werden de banden verder aangehaald om in de groeiende binnenlandse en buitenlandse vraag van klanten naar beleggingsexpertise en vermogensbeheer te kunnen voorzien. De naamswijziging van het Centrale Bankbedrijf in Rabobank International vormde het startschot voor een verdere internationale expansie op basis van een aangescherpte klantenfocusstrategie. Daarbij gaat het om het wereldwijd leveren van customer value op basis van kennisintensieve dienstverlening aan precies omschreven klantendoelgroepen, zoals de internationale food- en agribusiness en de gezondheidszorg. De overname van Gilde Investment Management plaatste de Rabobank in een betere positie om klanten van risicodragend vermogen te voorzien. En om op de snelgroeiende vraag naar flexibele oudedagsvoorzieningen in te kunnen spelen werd een onderzoek gestart naar een mogelijke samenwerking op de pensioenmarkt. De uitkomst van al deze bewegingen zal bijdragen aan een besten dige relatie met leden en klanten. De nieuwe bouwstenen zijn nodig omdat hun ambities moeten worden gerealiseerd in een snel veran derende wereld. De naderende monetaire eenwording van Europa, de daarmee gepaard gaande verdere internationalisatie van de economie, de op het terrein van de sociale zekerheid terugtredende overheid en de daaruit voortvloeiende noodzaak voor burgers om meer in eigen zorgbehoeften te voorzien, zullen tot een groeiende vraag naar financiële diensten met een hoge toegevoegde waarde leiden. Om daaraan op adequate wijze tegemoet te kunnen komen, investeert de Rabobank niet alleen in diversificatie en internatio nalisatie, maar ook in een voortdurende versterking van haar advieskracht. Daarnaast wil zij ook optimaal inspelen op de even eens groeiende vraag van klanten naar een financiële dienstverlening die zich onderscheidt door snelheid en gemak. Die vraag speelt behalve in een deel van de bedrijvenmarkt vooral in de markt voor particulieren, waarin behoefte is aan producten die door middel van

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 9