Bouwen aan een duurzame relatie De Rabobank vindt haar bestaansrecht in het dienen van de economische belangen van klanten, van wie er honderd duizenden lid zijn. Een bijdrage verschaffen aan de verwezenlijking van hun ambities, daar gaat het om. De opdracht is het leveren van customervalue: toege voegde waarde voor de klanten. Zij kunnen daarbij steeds rekenen op uitstekende financiële diensten en producten met een gunstige verhouding tussen kwaliteit en prijs. Zo bouwt de Rabobank aan een duurzame relatie met klanten en geeft zij inhoud aan haar coöperatieve grondslag. Inspelen op de ambities van klanten De ontwikkeling van de Rabobank vormt een afspiegeling van de behoeften van de klant. De bank is meeveranderd en meegegroeid met hun ambities. Opgericht door boeren en tuinders die hiervoor nergens anders terechtkonden, voorzag de Rabobank van meet af aan in de agrarische vraag naar kort en middellang bedrijfskapitaal, waar andere partijen alleen kort geld tegen zeer hoge rentes uitleenden. Toen na de oorlog een begin werd gemaakt met de stimulering van het eigen woningbezit, stond de Rabobank klaar om die ontwikke ling op grote schaal met woninghypotheken te ondersteunen. Wanneer in de jaren zestig de economische herstructurering van het

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 8