Overige deelnemingen Overige gegevens Te vermelden zijn: Binnenland Amsterdam Science Park CV te Amsterdam 25% Euroventures BV te 's-Hertogenbosch 3% Interpay Nederland BV te Amsterdam 28% NCM Holding NV te Amsterdam 2% Nederlandse Financ. Mij. voor Ontwikkelingslanden NV te 's-Gravenhage 4% 158 NV Algemeen Nederlands Trustkantoor te Amsterdam 10% Triodosbank NV te Zeist 8% Buitenland Banco Popular Espanol SA te Madrid 1% Banco Surinvest SA te Montevideo 21% Exchange Clearing House Ltd. te Londen 8% Latin American Agribusiness Development Corporation SA te Panama 8% A. Statutaire regeling omtrent bijdrage in tekorten 1. Ledenaansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de leden van een lokale Rabobank voor tekorten van die bank is beperkt tot een bedrag van f 5.000 per lid. 2. Interne aansprakelijkstelling (Kruiselingse Garantieregeling) Tussen verscheidene rechtspersonen die behoren tot de Rabobankorganisatie bestaat een verhouding van aansprakelijkstelling als bedoeld in artikel 12 van de Wet toezicht kredietwezen 1992. Dit vormt een zodanige juridische regeling dat de nakoming van de verplichtingen van elk van de deelnemende instellingen ingeval van een tekort aan middelen wordt gewaarborgd door de overige deelnemers. De deelnemers zijn: - De lokale Rabobanken, leden van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA - Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA (Rabobank Nederland) te Amsterdam - Rabohypotheekbank NV te Amsterdam - Raiffeisenhypotheekbank NV te Amsterdam - Schreden Co. NV te Amsterdam - De Lage Landen International BV te Eindhoven - De Lage Landen Financiering BV te Eindhoven - De Lage Landen Factors BV te Eindhoven - De Lage Landen Equipmentlease BV te Eindhoven Het resultaat van deze regeling is dat het gezamenlijke vermogen van de deel nemers als waarborg geldt jegens de crediteuren van iedere deelnemer.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 89