Tien jaar kerngegevens (bedragen in miljoenen guldens) 1996 1995 1994 1993 Balansgegevens Balanstotaal 331.317 293.516 269.053 253.207 Kredieten aan private sector 216.294 189.772 176.052 160.278 Toevertrouwde middelen 175974 163.380 150.804 143.327 Eigen vermogen 3) 19.373 17.493 16.228 14.961 BIS-ratio kernvermogen in 4> 9,0 9,5 9,4 9,3 BIS-ratio totaal vermogen in 11,3 12,0 12,0 12,0 Resultaatgegevens 5' - Rente 7.078 6.389 6.236 5966 Provisie en andere baten 2.569 2.220 1.908 1.827 Totaal baten 9.647 8.609 8144 7.793 Bedrijfslasten 6.437 5.692 5.350 5.204 Waardeveranderingen van financiële vaste activa 6' 5 1 14 54 Waardeveranderingen van vorderingen 840 840 840 785 Bedrijfsresultaat vóór belastingen 2.365 2.076 1.940 1.750 Belastingen 706 636 651 621 Belang van derden 27 13 5 6 Nettowinst 1.632 1427 1.284 1.123 Verhouding totaal baten en bedrijfslasten 1,50 1,51 1,52 1,50 (in aantallen) 1996 1995 1994 1993 Overige gegevens Lokale Rabobanken 510 547 595 665 Vestigingen: - kantoren 1.854 1.879 1.923 1.989 - zittingen 723 743 811 862 Geldautomaten 2.056 1.873 1.723 1.649 Buitenlandse vestigingen 87 77 64 47 Medewerkers: - aantallen 40.275 37.437 37.789 38.475 - mensjaren 36.828 34.019 34.452 35.159 Leden (x 1.000) 585 595 615 650 1) In verband met de in 1993 gewijzigde richtlijnen voor de jaarrekening zijn de cijfers in de kern gegevens voor het jaar 1992 zowel volgens de oude als volgens de nieuwe regels opgenomen. Door herrubriceringen zijn vergelijkingen tussen de cijfers op basis van de oude en de nieuwe regels soms minder goed mogelijk. 2) Vanaf 1990 inclusief Interpolis. 3) In de loop van 1996 is besloten om met terugwerkende kracht een calamiteitenvoorziening bij Interpolis te treffen. Het vergelijkende cijfer over 1995 is hiervoor aangepast. 992 (nieuw) 1992 (oud) 232.359 147.079 140.060 13.990 232.683 147.254 129.327 13.990 217.051 137.729 126.042 12.970 201.903 125.696 118.256 11.899 172.429 114.035 105.628 10.184 161.576 104.474 98.103 9.282 145.535 96.457 93.100 8.383 3.763 765 4.528 3.041 477 1.010 316 2 692 1,49 1990*) 744 789 851 882 906 922 2.056 2.101 2.144 2.192 2.242 2.293 980 1.004 1064 1.048 1.035 1.071 1.445 1.291 1.079 802 440 175 50 46 35 30 24 20 39.510 39.050 37.850 34.399 33.200 32.646 36.258 36.054 35.097 31.896 30.833 30.411 690 720 745 760 780 800 4) In de eerste helft van 1996 is besloten tot een stelselwijziging als gevolg waarvan de voorheen in de herwaarderingsreserve begrepen negatieve goodwill is overgeheveld naar de overige reserves. De vergelijkende cijfers over voorgaande boekjaren zijn hiervoor aangepast. 5) Als gevolg van een herrubricering wijken de resultaatgegevens over de jaren 1993 en 1992 (volgens de nieuwe richtlijnen voor de jaarrekening) op onderdelen af van de cijfers zoals opgenomen in eerdere publicaties. 6) Volgens de oude richtlijnen voor de jaarrekening werden de waardeveranderingen van financiële vaste activa verwerkt in de overige baten.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 7