Personalia (maart 1997)' Raad van Toezicht drs. R. Zijlstra, voorzitter ir. D. Luteijn, plaatsvervangend voorzitter prof. dr. J. Bilderbeek, secretaris ir. N. Köster-Constandse J. van der Worp M.J. Varekamp g A.J.A.M. Vermeer W.M. Frijlink-van de Ven 5? 2 Raad van Beheer 5 W. Meijer, voorzitter ir. A.J. Latijnhouwers, plaatsvervangend voorzitter prof. dr. N.H. Douben, secretaris prof. dr. P.W. Moerland drs. P.A.A.M. Rutten K. Dijksterhuis prof. dr. ir. G.J. Wormmeester prof. dr. L. Koopmans drs. H.G.J. Hermsen P.L.A. van Horen M.A. Bierens prof. dr. A.H. van der Zwaan ing. B.P.S. de Boer A.Th. te Bokkel P.W. Brouwer H.P. Wokke Hoofddirectie drs. H.H.F. Wijffels, voorzitter drs. P.M. Burghouts drs. H. Visser drs. D.J. Groninger dr. W.M. van den Goorbergh drs. D.J.M.G. baron van Slingelandt mr. T.H.M. Schijf, secretaris Hoofddirectie In verband met de acquisitie door Rabobank Nederland op 25 februari 1997 van 50% van de aandelen van Robeco Groep NV (RGNV), waardoor deze vennootschap een van Rabobank Nederland afhankelijke maatschappij is geworden, is prof. dr. P. Kortcweg, voorzitter van de Raad van Bestuur van RGNV, per dezelfde datum teruggetreden als lid van de Raad van Toezicht. Directeuren R.A. Arnold drs. G. Bouwkamp prof. ir. W.L. van Dinten mr. H.G. Gentis drs. J.C. Hazen W. de Jong H.E. van de Kerk Onderdirecteuren drs. H.J.C. Baken RA drs. A.M.A.W. Balm mr. R.K. Bargmann ing. C. Bottema C.F. Broekhuyse RA drs. R.J. Dekker drs. R. van Diem A.J.M. Geerts H.M. Geukers ir. J.G. Haars D.R. Hartog drs. W.P.M. van 't Hooft H. Klein RA mr. drs. P. Konijnenburg drs. J.A.M. van der Linden Th.H. Martens drs. W.J. Kolff drs. H.H.J. Mertens mr. H.W.E. Riedlin mr. T.H.M. Schijf drs. E.J. van der Stroom RA J.J. Verhaegen drs. P.P.M. van der Weijden drs. J.M.M. Megens T.M.C. Omerzu mr. A.C. Oosterholt mr. T.G.A.M. van Rijckevorsel C.L.A. van Roovert mr. G.P.M. van der Schrieck J.C.A. Schütz drs. A.J.F. Siebelink J. Slotema drs. H. van der Stelt C.A.V. van Tiggelen W.J. Timmer RA mr. J. van Veenendaal drs. P.J. Vorage RA drs. J.A.M. Vriend drs. W. Wagner

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 6