De Rabobank en haar uurlijke :^gt omgeving Internationale Vrijwilligersdag, een prijs heeft toegekend aan het lokale tv- of radio station dat op de beste manier het plaatselijke vrijwilligerswerk in de schijnwerpers had gezet. Het was de voorbode van een langdurige, ruimere aandacht van de Rabobank voor het vrijwilligerswerk in Nederland. Op sportief gebied springt de verbinding van de Rabobank met het Nederlandse fietsen in het oog. Via het Rabobank Wielerplan ondersteunt de bank vele activiteiten op dit gebied. Het stimuleren en ondersteunen van het recreatieve fietsen is met name op lokaal niveau een belangrijk onderdeel. De ontwikkeling van talent wordt door diverse plaatselijke Rabobanken ter hand genomen door de ondersteuning van wielerverenigingen, waarbij vooral de jeugd veel aandacht krijgt. Ook is een nauwe samenwerking aangegaan met de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie. Deze samenwerking bestaat o.a. uit het sponsoren van de diverse nationale selecties en het beschikbaar stellen van financiën voor klassementen. Opleiding staat centraal in het Rabobank Wielerplan. Om die reden is er een eigen juniorenploeg alsmede een amateurploeg. De succesvolle professionals van de Rabobank Wielerploeg vormen de kopgroep van het peloton fietsende Nederlanders dat op Rabobank- ondersteuning mag rekenen. Rabobank Nederland heeft inmiddels besloten de sponsorovereenkomst met de profploeg te verlengen tot het jaar 2000. Andere sportieve sponsoractiviteiten hebben betrekking op de gehandicaptensport, de paardensport en hockey. Op 1 juli 1996 werd Rabobank International hoofdsponsor van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. Het daartoe ondertekende sponsor contract heeft een looptijd van driejaar.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 62