13 In Dublin begint de Europese Top. De veertien regeringsleiders en het Franse staatshoofd bereiken overeenstemming over het stabiliteitspact voor de EMU en het toekomstige Europese wisselkoersarrangement. Ook over de juridische Jfeg status van de euro worden afspraken gemaakt. De ontwerpen voor de nieuwe Europese bankbiljetten zien het licht. 18 december Op Nijenrode University ontvangen 22 Rabobankdirecteuren hun Executive MBA- diploma. Zij zijn de eerste afgestudeerden van de speciaal door de RabobankAcademie 19 en Nijenrode University ontwikkelde leergang met de naam 'Ondernemend Bankieren'. 20 december In het Limburgse Echt installeert de Rabobank haar tweeduizendste geldautomaat. Daarmee is meer dan een derde van alle geldautomaten in Nederland van de Rabobank. 21 In Nederland wordt nu in 85% van de gevallen geld opgenomen via een automaat; in 1990 was nog 50% van de opnames een balietransactie. 29 30 b 31 heeft betrekking op de financiering van de private sector. Eind 1996 hadden particulieren en bedrijven voor f 216,3 (189,8) miljard aan leningen en kredieten bij de Rabobankorganisatie opgenomen. Dit is 14,0 (7,8)% meer dan eind 1995. Daarmee lag de groei duidelijk boven het gemiddelde van 8,6% per jaar over de vijf daaraan voor afgaande jaren. Het overige deel van de kredietportefeuille heeft betrekking op de financiering van de overheid. Daarmee was eind 1996 f 4,5 (3,7) miljard gemoeid. De groei van de private kredietverlening met f 26,5 (13,7) miljard was voor ruim de helft het gevolg van een grotere kredietvraag van particulieren, die voor het derde achtereenvolgende jaar op grote schaal hypotheken afsloten. Veel klanten profiteerden van de aanhoudend lage rente door bestaande leningen tegen gunstige voorwaarden over te sluiten dan wel te verhogen. De kredietverlening aan particuliere klanten nam toe met 17,8 (12,3)% tot f 94,7 (80,5) miljard. Het aandeel van particulieren in de totale private krediet verlening is de afgelopen 5 jaar gegroeid van 39% tot 44%. Ook bedrijven deden in het verslagjaar een groter financierings- beroep op de Rabobank dan in het jaar daarvoor. De totale krediet verlening aan ondernemers liep op met 11,2 (4,7)% tot f 121,6 (109,3) miljard. De groeiversnelling was voor een groot deel te danken aan de toename van de financieringsactiviteiten door de buitenlandse vestigingen van het internationale bankbedrijf. In Nederland was de groei iets minder uitbundig. Evenals in 1995 maakten ondernemers in ruime mate gebruik van kredieten in reke ning-courant om te kunnen profiteren van de lage geldmarktrente. Het zakelijk 'rood staan' kwam uit op f 21,0 (21,5) miljard. De kredietverlening aan de primaire agrarische sector in Nederland

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 50