Voorwoord De Rabobank is als coöperatie in het leven geroepen om mensen te helpen bij hun economische ontwikkeling. De bank realiseert dit door het aanbieden van een breed pakket financiële diensten die in reële behoeften van de klanten voorzien. Zij is, behalve een brede coöperatieve financiële dienstverlener die een hechte samenwerking met klanten nastreeft, ook een maatschappelijk betrokken bank. Het steunen van doeleinden van plaatselijk en algemeen belang is in dit kader een wezenlijk aspect van ons werk. De Rabobank is 4 kortom een bank van en vóór mensen die uit is op een duurzame relatie met klanten en de omgeving waarin zij opereren. Dat is het thema van dit jaarverslag. In Nederland is de Rabobank een lokaal georiënteerde bank. Een bank die werkt in en voor de plaatselijke gemeenschap, met een lage drempel voor de mensen. Zij staat midden in de lokale samenleving en probeert haar activiteiten zo goed mogelijk aan te sluiten bij de plaatselijke sociaal-economische omgeving. De bank wil zo dicht mogelijk bij haar klanten staan. Internationaal richt de Rabobank zich naast haar activiteiten op de financiële markten vooral op economische sectoren, zoals food- en agribusiness en de gezondheidszorg, die in primaire behoeften voorzien. Het hoofddoel van de Rabobank is het dienen van de financiële belangen van haar afnemers. De bank beoogt waarde te creëren voor klanten. In het internationale jargon heet dat customer value. In het Nederlands spreken we van klantwaarde. Dit uitgangspunt betekent dat de Rabobank haar klanten diensten adviseert die het beste bij hen passen en er niet op uit is producten af te zetten die het gemakkelijkst verkopen, of het meeste opbrengen. De Rabo bank biedt haar diensten tegen zo gunstig mogelijke tarieven aan. Winst maakt de bank alleen om haar financiële dienstverlening verder te verbeteren en haar continuïteit te waarborgen. De marges behoeven niet hoger te zijn dan voor een gezonde ontwikkeling van de bank nodig is. Dat de primaire oriëntatie op het belang van klanten op prijs wordt gesteld blijkt uit de cijfers. Dankzij de sterk toegenomen vraag van klanten naar haar diensten en producten wist de Rabobankorgani- satie haar activiteiten in 1996 fors uit te breiden. In het verslagjaar werden 45.000 klanten met een bedrijfsfinanciering geholpen, deden 10.000 nieuwe bedrijfsklanten een beroep op de diensten van de bank, namen 165.000 particulieren een hypothecaire lening op, deden 330.000 relaties één of meer effectentransacties, sloten 125.000 klanten één of meer levensverzekeringen af en voerde de bank voor haar klanten ruim 1 miljard in- en uitgaande betalings transacties uit. In procenten gemeten was er over de gehele linie sprake van een forse groei. De kredietverlening nam toe met 14% en de toevertrouwde middelen stegen met 8%. Het provisicbedrijf groeide met 17% eveneens zeer fors. Ook de activiteiten op de professionele financiële markten werden verder uitgebreid.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 4