ontwikkeling, scholing en opleiding, prestatiebeoordclingssystemen, mobiliteitsbevordering en het sturen van veranderingen. Opleidingen Binnen de organisatie groeide de behoefte aan medewerkers voor de zwaardere commerciële functies zoals hypotheekadviseur en finan cieel adviseur. Mede door intensivering van de opleidingsinspanning wordt ernaar gestreefd via de interne arbeidsmarkt zo goed mogelijk aan deze vraag te voldoen. In het verslagjaar werden alle opleidingsactiviteiten ondergebracht bij de in 1993 opgerichte RabobankAcademie, die onder meer als doel stelling heeft van de Rabobank een 'lerende organisatie' te maken. Medewerkers maken samen met hun leidinggevenden een persoon lijk opleidingsplan, onder meer op basis van de 16 kernfuncties binnen de lokale banken waarvoor profielen zijn beschreven. Bij ieder profiel hoort een passend opleidingsraamwerk, op grond waarvan medewerkers hun eigen ontwikkelingstraject in kaart kunnen brengen. De RabobankAcademie biedt vele opleidingen. Zij verzorgt zogeheten General Courses op MBO-, HBO- en WO- niveau. Op MBO-niveau wordt een verkort MEAO-traject aange boden. Op HBO-niveau zijn er speciale HEAO-opleidingen voor commerciële en managementfuncties. De opleidingen op WO-niveau verzorgt de RabobankAcademie in samenwerking met Nijenrode University en de aan de Erasmus Universiteit verbonden Rotterdam School of Management. Daarnaast biedt de RabobankAcademie opleidingen die een vak matige verdieping beogen. Zo zijn er speciale leergangen op het gebied van pensioenen, beleggingen, financiële planning en control.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 44