De mensen in de Rabobank In het streven naar een duurzame relatie met klanten en met de maatschappelijke omgeving spelen de mensen in de Rabobankorganisatie een doorslaggevende rol. Daarbij gaat het niet alleen om de veertigduizend professionals, medewerkers en managers in binnen- en buitenland, maar ook om de meer dan vierduizend bestuurders van de circa vijfhonderd zelfstandige,coöperatieve lokale Rabobanken. Gekozen uit en door de leden bevorderen zij dat het belang van leden en klanten en de betrokkenheid bij de lokale omgeving daadwerkelijk inhoud krijgen. De medewerkers in 1996 In de missie die de Rabobank zich heeft gesteld spelen medewerkers een essentiële rol. Geen klanttevredenheid zonder tevreden mede werkers. Een belangrijk onderdeel van het beleid is er dan ook op gericht een coalitie te vormen tussen medewerkers en klanten; anders gezegd, om bij de medewerkers echte verbondenheid met en betrokkenheid bij de klant te scheppen. Ten einde de tevredenheid van de eigen medewerkers te peilen werd in het verslagjaar opnieuw een grootscheeps onderzoek onder het personeel van de Rabobankorganisatie gehouden. Vrijwel alle ondervraagde mede werkers voelen zich bij hun werk betrokken en doen het werk met plezier. Een ruime meerderheid is tevreden over rechten en plichten. De betrokkenheid bij klanten - een wezenlijk onderdeel van de

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 42