1 oktober Minister Wijers verricht tijdens het staatsbezoek van koninging Beatrix aan Zuid-Afrika de officiële opening van het Rabobankkantoor in Johannesburg. 2 oktober 3 4 5 6 7 oktober 8 oktober 9 10 11 12 13 14 oktober 15 16 oktober 17 18 19 20 21 Rabo Securities lanceert onder de naam Dutch Publishers Sprinter een noviteit voor beleggers. Het gaat om een combinatie van een belegging in de index van vier beurs genoteerde uitgeverijen en een obligatielening voor de Oost-Europa Bank. Obligatiehouders kunnen versneld profiteren van een stijging van de uitgevers-index en aan het einde van de looptijd kiezen voor aflossing in contanten of in aandelen van de in de index opgenomen fondsen. De overheidscampagne voor de introductie van de euro gaat van start. Bedrijven, consu menten en belangenorganisaties kunnen met vragen over de EMU en de nieuwe munt terecht bij het uit alle relevante partijen bestaande Nationaal Forum. De Rabobank introduceert een nieuwe flexibele hypotheekvorm met de naam OpMaat Hypotheek. De klant kan zijn hypotheek zo inrichten dat die optimaal past bij de finan ciële situatie waarin hij verkeert. De klant heeft bijvoorbeeld de keuze tussen meer of minder aflossen, looptijd verlengen of verkorten, of tussen sparen of beleggen. De Finse markka treedt toe tot het wisselkoersmechanisme van het EMS. Deze stap wordt door de financiële markten gezien als voorbode voor deelname aan de EMU. Op een conferentie in Singapore over de vooruitzichten van de food- en agribusiness in Zuidoost-Azië laat Rabobank International een vijftal studies het licht zien. Ze zijn gewijd aan de ontwikkeling van de food en agri-sectoren in snel groeiende economieën als India, Maleisië,Thailand, Indonesië en Vietnam. De vooruitzichten zijn gunstig, maar de omstandigheden kunnen lastig zijn. Management verdubbelde bijna tot circa f 190 (107) miljoen. In 1996 werd ruim f 100 miljoen geïnvesteerd via een viertal fond sen: Gilde Buy Out Fund (f 53 miljoen); Gilde IT Fund (f 24 miljoen); Gilde Participaties (f21 miljoen) en Gilde Strategische Situaties (f 5 miljoen). Daarnaast werd in 1996 voor circa f 20 miljoen aan investeringen verkocht.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 41