Inhoudsopgave Voorwoord 4 Personalia 8 Tien jaar kerngegevens 10 Jaarverslag 12 Bouwen aan een duurzame relatie 13 De markt van de lokale Rabobanken 29 De markt van Rabobank International 55 Dochters en deelnemingen 71 De mensen in de Rabobank 81 Balans en resultaat 95 Jaarrekening 113 Geconsolideerde balans per 31 december 1996 114 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1996 116 Kasstroomoverzicht 117 Toelichting 119 Toelichting geconsolideerde balans 133 Toelichting geconsolideerde winst- en verliesrekening 151 Deelnemingen 156 Overige deelnemingen. 158 Overige gegevens 159 Als bijlage is tussen het jaarverslag en de jaarrekening een apart katern opgenomen met als inhoud: De Rabobank en haar maatschappelijke omgeving en De Rabobank en haar natuurlijke omgeving.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 3