10 11 september 12 13 14 15 16 17 september Het kabinet-Kok presenteert zijn begroting voor 1997, het jaar dat de toetssteen voor toelating tot de EMU is. Met deze EMU-begroting oogst het kabinet veel lof. Het voor 1997 18 voorziene vorderingentekort van 2,2% ligt namelijk ruim onder het EMU-plafond van 3% en ook de overheidsschuldquote zal in 1997 aanzienlijk dalen. 19 25 september De Rabobank neemt een belang in de op ideële grondslag opererende Triodos Bank uit Zeist. Het is de bedoeling om ook op bancair gebied enige samenwerking op te zetten. 26 27 28 29 30 De Rabobank en uitgeversbedrijf VNU gaan samenwerken op het gebied van Internet diensten. Het gaat met name om het ontwikkelen van lokale en regionale diensten voor particulieren en ondernemers. De Rabobank is al via haar eigen site en via het lokaal georiënteerde TrefPunt Nederland op Internet actief. november 1996 een begin gemaakt met de integratie van de Robeco Effectenbank in Rabo Securities, de 'aandelendochter' van Rabo bank International te Amsterdam. Interpolis Verzekeringsdochter Interpolis wist in het verslagjaar het premie inkomen en het resultaat fors op te voeren. De premieomzet steeg tot f 3.649 (3.459) miljoen. Dit ondanks de verkoop begin 1996 van de ziektekostenportefeuille met een premieomzet van circa f 240 miljoen aan de CZ-Groep. Interpolis achtte zich op dit werk terrein te klein om onafhankelijk door te gaan. De verkoop van dit onderdeel werd gecompenseerd door een hogere afzet van schade verzekeringen tot een bedrag van f 1.423 (1.319 exclusief ziekte kosten) miljoen en levensverzekeringen tot f 2.226 (1.900) miljoen. Op het gebied van lijfrentekapitaalverzekeringen was Interpolis in het verslagjaar opnieuw koploper met een productie van f444 (445) miljoen. Cijfers tonen aan dat Interpolis inmiddels sterk is verankerd binnen de Rabobankorganisatie. Circa 95% van alle levenpolissen en 75% van alle schadepolissen worden via de lokale Rabobanken afgesloten. De privatisering van de ziektewet leverde een geheel nieuwe markt op. Door een latere ingangsdatum en doordat onder nemers het werkgeversrisico in de praktijk slechts gedeeltelijk verzekeren, bleef de omzet op dit terrein in het verslagjaar achter bij de verwachtingen. De doelstelling om een marktaandeel van 10% onder verzekeraars te behalen in ziektewetproducten werd wel gerealiseerd. Interpolis behoort tot de Arina-groep, een samenwerkingsverband van acht Europese verzekeraars met een agrarische achtergrond. Om verder invulling te geven aan deze samenwerking werd samen met een andere Arina-partner besloten een belang te nemen in

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 38