Dochters en deelnemingen De Rabobank omvat meer dan alleen het bankbedrijf van de lokale Rabobanken en Rabobank International. Om in de groeiende diversiteit aan financiële behoeften van klanten te kunnen voorzien, beschikt de Rabobank ook over gespecialiseerde financiële 'dochters', zoals Interpolis (verzekeringen), De Lage Landen (leasing en trade finance), Nedship Bank (scheepsfinancieringen),Schretlen (private banking) en het medio 1996 overgenomen Gilde Investment Management (participaties). De activiteiten van de lokale Rabobanken, Rabobank International en de gespecialiseerde dochterinstellingen leveren samen de bouw stenen voor het Allfinanz-concept op basis waarvan de Rabobank in binnen- en buitenland actief is. Ook de samenwerking met de Robeco Groep - met een belegd vermogen van f 81,3 (72,3) miljard een van de grootste vermogensbeheerder van Nederland - behoort daartoe. Om nog beter aan de toenemende binnen- en buitenlandse vraag naar beleggingsexpertise en vermogensbeheer te kunnen voldoen werd medio 1996 door beide partijen besloten de samen werking verder te intensiveren en de Robeco Groep economisch in de Rabobankorganisatie te integreren. Dit inmiddels op 25 februari 1997 gerealiseerde voornemen kon in het verslagjaar niet meer worden geëffectueerd. Wel werd medio

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 37