Investment banking De in het kader van corporate banking door Rabobank Interna tional voor klanten geboden oplossingen gaan steeds meer vergezeld van geld- en kapitaalmarktproducten. Op de internationale financiële markten is de bank in de loop der jaren uitgegroeid tot een belangrijke speler. Haar activiteiten heb ben betrekking op: de uitgifte en plaatsing van vastrentend schuld papier, de uitgifte en plaatsing voor derden van aandelen, de advisering over en verhandeling van obligaties en aandelen en de advisering over en de verhandeling van instrumenten voor de beheer sing van rente- en valutarisico's. Op het terrein van vastrentende guldenswaarden continueerde Rabobank International haar prominente positie. Mede door de hechte verankering binnen de Rabobankorganisatie als geheel beschikt zij over een omvangrijke plaatsingscapaciteit. Dit maakt de bank tot een aantrekkelijke partij als leadmanager bij Euro-obligatie leningen. Een markant voorbeeld hiervan werd geleverd bij de plaatsing in het verslagjaar van de lening van f 1 miljard voor KPN. Deze emissie was vier keer zo groot als voor niet-financiële bedrijven gebruikelijk is. Niettemin wist Rabobank International wereldwijd zo veel belangstelling te generen, dat het oorspronkelijke bedrag al na vier dagen met f 300 miljoen werd verhoogd. De lening kreeg de onderscheiding Guilder Bond Issue of the Year van het vakblad International Financing Review. In hetzelfde tijdsbestek werd voor zes andere binnen- en buitenlandse ondernemingen nog eens voor in totaal f 2,8 miljard aan Eurobonds geplaatst. Het obligatiebedrijf heeft dan ook opnieuw een uitstekend jaar achter de rug. Als lead manager plaatste Rabobank International voor een totaalbedrag van f 5,9 (5,5) miljard. Daarvan had 65 (80)% betrekking op leningen voor derden.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 34