agrisector oplossingen te bieden waar andere partijen verstek moe ten laten gaan. Om die positie te behouden en verder uit te kunnen bouwen is een omvangrijke researchinspanning vereist. Onderdeel daarvan vormen de gezaghebbende internationale food- en agristudies van Rabobank International over markten, producten en regio's. In 1996 is weer een reeks van deze studies gepubliceerd. Zo werd in vijf afzonderlijke publicaties de gehele voedselketen in India, Thailand, Maleisië, Indonesië en Vietnam in kaart gebracht. Ook werd een studie over de Poolse food- en agrisector gepubliceerd. Tevens verschenen in het verslagjaar studies over de wereldmarkten op het gebied van wijn, bier, zaden en katoen. Voor de komende jaren staan tientallen nieuwe studies op het programma. De keuze voor een onderwerp wordt bepaald door actuele ontwikkelingen en door de behoefte aan specifieke kennis die Rabobank International bij haar internationale relaties bespeurt. Over deze onderwerpen worden door de bank ten behoeve van haar klanten ook regelmatig congressen georganiseerd. Zo werden in voorgaande jaren de World Fruit Conference in Rotterdam en de World Grain Confe rence in Madrid gehouden. In 1996 werd de Sugar Sweeteners Conference in Bangkok georganiseerd en in Singapore de conferentie Outlook for Food and Agribusiness in South East Asia. De gezondheidssector als tweede internationale 'focusgebied' Een tweede kennisveld waarop Rabobank International zich de afgelopen jaren in toenemende mate internationaal beweegt, wordt gevormd door de gezondheidssector. Vanouds was de bank op dit terrein reeds actief in Nederland. Intussen wordt dit nieuwe specialisme ook elders, met kracht ter hand genomen: met name in de VS, maar ook in Duitsland en in Groot-Brittannië. Evenals de food- en agrisector voorziet de gezondheidszorg in primaire behoeften, een terrein waarin de Rabobank vanuit haar coöperatieve oorsprong vanouds bijzonder thuis is. Ook zijn de twee sectoren nauw aan elkaar verwant. Ze worden allebei geken merkt door afnemende overheidsinterventie en toenemende markt werking, hetgeen gepaard gaat met een groeiende behoefte aan financiële dienstverlening. Bovendien hebben beide sectoren een aanzienlijk aandeel in de wereldeconomie: food en agri 20%; gezondheidszorg 10%. De toenemende welvaart en levensverwach ting in de zich ontwikkelende landen zal leiden tot een groeiende behoefte aan meer en betere voeding en een groter beroep op de gezondheidszorg. In de snel wijzigende marktomstandigheden in de gezondheidszorg hebben ook de klanten in deze sector behalve aan financiële producten vooral behoefte aan een deskundige partner, tot wie zij zich kunnen wenden voor advies. Permanent op de sector toegespitste research levert klanten in de gezondheidszorg de toe gevoegde waarde waarmee Rabobank International zich wenst te onderscheiden. Corporate banking Kennis is geen doel op zich. Uiteindelijk moeten de opgedane in zichten resulteren in de op maat gesneden dienstverlening die aan de basis staat van een duurzame relatie met klanten. Daartoe wordt inhoudelijke kennis vermengd met bancaire ingrediënten. Op het terrein van corporate banking kan de bank aldus op maat gesneden oplossingen aanbieden. Deze kunnen variëren van meer traditionele producten, zoals kredietverlening, cash management en betalingsverkeer, via creatieve financieringsstructuren (structured finance), participatiemogelijkheden en fusie- en overnamebemiddeling,

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 32