buitenlandse strategische alliantiepartners bediend. In 1996 werd het inter nationale Rabobanknetwerk uitgebreid met nieuwe vestigingen in Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Vietnam en Rusland. In mei ging in Warschau de Poolse Rabo- bankdochter Rabo-BRP Bank Polska SA officieel van start. In november richtte RIAS, de adviesdochter van Rabobank International, samen met twee Russische partners een joint venture op om te adviseren bij de privatise ring en herstructurering van de Russische food- en agri-industrie. En in dezelfde maand werd, in samenwerking met de Oost-Europa Bank, door een consortium onder leiding van Rabobank International het Rabo Black Earth Regional Venture Fund opgericht. De investeringsmaatschappij richt zich op participaties in bedrij ven uit het vruchtbare gebied van de Zwarte Aarde in het zuiden van Rusland. Naar een kennisgedreven netwerk In de nichestrategie van Rabobank International en het daarmee verbonden streven naar een bestendige relatie met klanten speelt kennis een hoofdrol. De bank wil een kennisgedreven bank zijn, die samen met haar klanten een kennisgedreven netwerk vormt. Een mondiaal netwerk waarin knowhow van specifieke producten, markten en sectoren wordt vergaard, met als doel die expertise, waar ook ter wereld, ten behoeve van klanten operationeel te maken. In de combinatie van kennis en middelen schuilt voor de klant de echte toegevoegde waarde van de bank. Een voorbeeld van succesvolle kennisexploitatie ten behoeve van klanten is de leidende plaats die Rabobank International inneemt als internationale food- en agribusinessbank. Dankzij haar grote expertise met betrekking tot sectoren en producten, haar kennis van alle relevante spelers in het veld en haar aanwezigheid in de belang rijkste markten, is de bank in de positie om klanten in de food- en

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 31