27 juni Rabobank Nederland en Gilde, verschaffer van risicodragend vermogen, gaan vergaand samenwerken. Rabobank Nederland neemt de beheermaatschappij Gilde Investment Management en de participaties in de bestaande Gilde-fondsen over. Voor de Rabobank betekent dit een belangrijke stap in de verdere diversificatie van haar produktenpalet en een sterke uitbreiding van haar positie in de participatiemarkt. 28 29 30 juni Onder invloed van de aangetrokken economische groei ontwikkelt de werkgelegenheid in ons land zich positief. Zo is het aantal banen in vergelijking met juni 1995 met 137.000 gestegen. Hiermee is de banenaanwas op het hoogste peil sinds 1991 aanbeland. Ook het aantal vacatures blijkt zich gunstig te ontwikkelen. juli Michel Boogerd wint de 6e etappe van de Tour de France, de eerste tourzege voor een renner uit de Rabobank-ploeg van Jan Raas. 8 juli De Rabobank maakt bekend dat ze haar internationale activiteiten de komende jaren in een snel tempo wil uitbreiden. Onder de naam Rabobank International mikt het wholsale- 9 bedrijf van de bank op een verdubbeling van de bedrijfsomvang tot het jaar 2000. - 11 groepen in een drietal regionale markten: Europa, de beide Amerika's en Azië/Australië. De primaire doelgroepen van corporate banking zijn de internatio naal opererende Nederlandse bedrijven en wereldwijd vooral de internationale food- en agribusiness, alsmede de gezondheidszorg. In het kader van investment banking oriënteert Rabobank Interna tional zich op dienstverlening aan eersteklas financiële instituten. Een belangrijke categorie klanten in dit verband wordt voorts gevormd door de lokale Rabobanken en de overige onderdelen van de Rabobankorganisatie. Ten opzichte van deze doelgroep vervult Rabobank International de rol van bankers' bank. Van geheel andere aard zijn de activiteiten die Rabobank International ten behoeve van de lokale Rabobanken via haar dochter Rabo Vast goed BV onderneemt. Deze succesvolle onderneming levert via de ontwikkeling en financiering van woningbouwprojecten een belang rijke ondersteuning aan het lokale hypotheekbedrijf. Als private banker richt Rabobank International zich op vermogende particulieren buiten Nederland. Daarbij gaat het veelal om klanten uit de hogere managementlagen van het bedrijfsleven, waarmee uit hoofde van corporate banking en investment banking reeds een relatie bestaat. Internationale aanwezigheid Om klanten wereldwijd van dienst te zijn beschikt de Rabobankorganisatie via Rabobank International en de gelieerde instellingen over een internationaal netwerk van 87 (77) vestigingen in 32 (31) landen. In Europa heeft de bank 38 kantoren in 14 landen. Binnen Europa worden klanten zowel vanuit de eigen vestigingen als via het fijnmazige netwerk van 35.000 bedieningspunten van de

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 30