1 juni 2 De nieuwe Winkeltijdenwet treedt in werking, waardoor winkels hun openingstijden kunnen verruimen. Ook kunnen zij vaker op zondag hun deuren openen. 3 4 5 juni 6 juni De Rabobank en de Robeco Groep maken plannen voor verdergaande samenwerking bekend. Het is de bedoeling dat Rabobank Nederland in eerste instantie een belang van 50% neemt in Robecam, de overkoepelende beheermaatschappij van de Robeco Groep. Daarbij krijgt de bank het recht op termijn het resterende belang te verwerven. Algemene Vergadering van Rabobank Nederland. Hoofddirectievoorzitter drs. H.H.F. Wijffels kondigt de verzelfstandiging van het wholsalebedrijf van Rabobank Nederland en de naamsverandering daarvan in Rabobank International aan. 7 juni De Rabobank introduceert een unieke obligatievorm onder de naam Late Flower. De vaste rente op deze obligatie wordt gedurende zeventien jaar opgespaard; vervolgens 8 wordt het opgebouwde kapitaal in vijfjaarlijkse termijnen uitgekeerd. Het produkt is geschikt als voorziening voor toekomstige studiefinanciering of als aanvulling op het 9 pensioen. 11 12 juni 13 14 De ministers De Boer van VROM en Wijers van Economische Zaken maken in een brief aan de Tweede Kamer bekend, dat zij in 1997 een zogenoemde 'groene'nationale balans zullen opstellen. Hiermee kan de toe- of afname van de voorraden aan milieugoederen (bijvoorbeeld van schoon water en lucht en de grootte van het bosoppervlak) worden gerelateerd aan de ontwikkeling van het bruto binnenlands product. van dergelijke polissen in portefeuille. Het via het commissionairs- bedrijf bewaarde vermogen groeide met 22 (26)% tot f 19,0 (15,6) miljard. Dit houdt verband met de toenemende voorkeur van klan ten om zelf een beleggingsportefeuille op te bouwen, dan wel uit te breiden. Een succes in dit verband was de introductie van de Rabo Orderlijn in februari. Binnen het jaar overschreed het aantal telefo nische orders de 100.000. De groeiende belangstelling van klanten om in individuele fondsen te beleggen resulteerde onder andere in minder animo voor beleggingsfondsen. Als gevolg hiervan nam het via de Rabobanken in de Robecofondsen belegde vermogen met f 0,5 (0,3) miljard af tot f 11,3 (11,8) miljard. Per saldo steeg het door particulieren via de lokale Rabobanken in effecten belegde vermogen in 1996 met f 2,9 (3,0) miljard tot f 30,3 (27,4) miljard.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 28