van Rabo Telebankieren via de pc. Daardoor kan een hoger rente percentage worden geboden. Al direct na de introductie bleek de nieuwe spaarvorm bijzonder aan te slaan. Eind 1996 hadden meer dan 150.000 particuliere klanten reeds f2,2 miljard op deze nieuwe spaarvorm ingelegd. De Rabo Rendement Rekening die een relatief hoge rente combineert met een ruime contante opvraagbaarheid van het spaargeld bleef echter de belangrijkste spaarvorm. Drie kwart van de aan de lokale Rabobanken toevertrouwde particuliere spaarmiddelen stond eind 1996 op deze rekening. Ook de in 1995 geïntroduceerde fondsen Rabo Dividend Sparen en Rabo Groei Sparen bleven onverminderd populair. Beide fondsen beleggen de middelen op variabelrentende spaarrekeningen bij de lokale Rabo banken en koppelen het fiscale voordeel van beleggen aan het gemak en de vertrouwdheid van een 'gewone' spaarrekening. Aan het einde van het verslagjaar bedroeg de totale inleg op beide fondsen f 3,3 (2,1) miljard. ONTWIKKELING KREDIETVERLENING EN TOEVERTROUWDE MIDDELEN PARTICULIERE KLANTEN LOKALE RABOBANKEN EN RABOHYPOTHEEKBANK 120 BEDRAGEN IN MILJARD 1992 1993 1994 1995 1996 KREDIETVERLENING TOEVERTROUWDE MIDDELEN Consumptief krediet Het totaal uitstaande volume aan doorlopende kredieten en persoon lijke leningen bleef in 1996 met f 2,3 (2,3) miljard gelijk. De oorzaak is dat de traditionele consumptieve leenvormen steeds meer plaatsmaken voor een stukje extra hypotheek of voor een kredietvorm die gekoppeld is aan de betaalrekening. De groei van deze laatste vorm bedroeg in het verslagjaar 31 (18)%. Veel klanten maakten gebruik van de waardestijging van hun huis en van de lage rente om de hypotheek te verhogen en met dit geld consumptieve schulden af te lossen. Huis en hypotheek De markt voor woninghypotheken vertoonde ook in 1996 een sterke groei. In totaal werden er in Nederland bijna 490.000 nieuwe hypotheken ingeschreven tegen 360.000 in het jaar daarvoor. Bijna de helft had betrekking op oversluitingen. Het extreem hoge peil van deze herfinancieringen was vooral een gevolg van de lage rente. Temidden van deze hectische ontwikkeling wist de Rabobank- organisatie haar positie als onbetwiste marktleider ruimschoots te behouden. Bijna een kwart van alle in het verslagjaar in Nederland afgesloten woninghypotheken werd door de Rabobank verstrekt. De grote vraag van klanten van de lokale Rabobanken resulteerde in een groei van de hypotheekproductie met bijna 20% tot een totaal van 115.000 (97.000) nieuwe hypothecaire inschrijvingen. Daarnaast benutten 50.000 (35.000) klanten de ruimte binnen hun bestaande hypotheek, door reeds afgeloste bedragen weer op te nemen. Per saldo steeg de portefeuille particuliere woninghypothe ken van de lokale Rabobanken (inclusief de Rabohypotheekbank) in 1996 tot f81,0 (69,9) miljard.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 25