13 14 mei 15 mei 16 Er wordt bekend dat dr. W.F. Duisenberg, president van de Nederlandsche Bank (DNB), per 1 juli 1997 voorzitter van het Europees Monetair Instituut (EMI) wordt. Hij zal waarschijnlijk ook de eerste President van de Europese Centrale Bank worden. Duisenberg wordt bij DNB opgevolgd doorzijn collega dr. A.H.E.M. Wellink. De Rabobank kondigt aan met de Rabobank Tante Agaath Lening voor startende en doorstartende bedrijven op de markt te komen. De bank speelt hiermee in op het beleid van de regering om particulieren fiscaal te stimuleren geld te investeren in beginnende ondernemingen. 26 27 mei 28 Hoofddirectievoorzitter drs. H.H.F. Wijffels wordt op de jaarvergadering van de International Food and Agribusiness Management Association (IAMA) in Cancün (Mexico) benoemd tot voorzitter. 31 mei Na een succesvolle proef in de regio's Breukelen/Loenen en Nijkerk kondigt de Rabobank de landelijke invoering aan van haar ten behoeve van het lokale midden- en kleinbedrijf ontwikkelde Loko Spaarprogramma. in oktober geïntroduceerde Rabo TotaalPakket, dat gratis toegang tot deze vorm van elektronisch bankieren biedt. Als gevolg hier van was er in de laatste maanden van 1996 zelfs sprake van een verdubbeling van het toch al hoge aantal wekelijkse telebankier- aansluitingen. Ook de Rabofoon kreeg een nieuwe impuls met de mogelijkheid overboekingen tussen eigen rekeningen te doen en doorlopend krediet op te nemen. Verzekeren Verzekeringsproducten vormen een belangrijk onderdeel van het dienstenpakket van de Rabobanken ten behoeve van particuliere klanten. De premie-omzet van particuliere schadeverzekeringen ging in het verslagjaar licht omhoog. De premie-opbrengst van levens verzekeringen daarentegen vertoonde een sterke groei. Ook in de markt voor particulieren neemt het aandeel van Interpolis in de verzekeringsproductie van de lokale Rabobanken verder toe. Sparen De door particulieren aan de lokale Rabobanken toevertrouwde middelen namen in het verslagjaar met 5,6 (6,0)% toe tot f 109,4 (103,6) miljard. Met name in de eerste helft van het jaar waren de particuliere klanten erg spaarlustig. Dit hield onder meer verband met de verzilvering van koerswinsten op effecten. Daarnaast is ook een meer structurele ontwikkeling zichtbaar. Als gevolg van de terugtredende overheid kweken particulieren in toenemende mate zelf financiële reserves voor bijvoorbeeld de oude dag of voor ziekte. Klanten worden daarbij steeds prijsbewuster. Teneinde hierop in te spelen werd in september van het verslagjaar een nieuwe spaarvorm geïntroduceerd: Rabo TeleSparen. Storten en opnemen van spaar geld kan bij deze rekening uitsluitend via de telefoon of met behulp

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 24