De kaart is niet alleen geschikt voor kleinere contante betalingen, maar biedt in de toekomst ook ruimte voor tal van andere functies. Zo is het mogelijk in de Chipknip loyaltyprogramma's, openbaar vervoerkaarten, studentenkaarten en telefoonkaarten onder te brengen. Websurfers in het Internetcafé; klanten kunnen sinds de jaarwisseling behalve bij het fysieke kantorennet van de Rabobank ook bij een virtuele variant op Internet terecht. Betalingsverkeer De opmars van doelmatiger betaalvormen ging in het verslagjaar onverminderd door. Het gebruik van minder efficiënte instrumen ten, zoals kasopnames en Eurocheques, nam gestaag verder af. Het aantal acceptgiro's en handmatige overschrijvingen stabiliseerde. Het aandeel van de automatische en elektronische overboekingen door particulieren groeide en bedraagt inmiddels 60 (58)% van de in totaal 298 (280) miljoen transacties. Het aantal PIN-betalingen nam toe tot bijna 95 (60) miljoen. Het aantal keren dat er geld uit de automaat werd genomen steeg licht tot 126 (121) miljoen transacties. In december werd de 2.000e geldautomaat van de Rabobank geplaatst, waarmee de bank haar positie als marktleider op dit gebied bevestigde. De toenemende populariteit van elektro nisch bankieren blijkt ook uit de verdere groei van Rabobank Teleban kieren. Eind vorig jaar was het aantal particuliere rekeninghouders dat van deze mogelijkheid gebruik maakt gestegen tot ruim 100.000. Een extra impuls kreeg Rabobank Telebankieren van het

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 23