bijeenkomsten over de elektronische snelweg en de Chipknip. Deze actieve benadering is onderdeel van het beleid om ondernemers zo goed mogelijk bij het ondernemen behulpzaam te zijn. De erva ring leert dat klanten een dergelijke benadering zeer op prijs stellen. Ook op andere wijze helpen de Rabobanken hen bij de realisering van hun ambities. Zo is ten behoeve van lokale ondernemers het Loko Spaarprogramma in de markt gezet. Dit initiatief volgde rechtstreeks uit een enquête onder MKB- bedrijven, die uitwees dat er grote behoefte was aan instrumenten om de lokale koopkracht te binden. Het verslag van deze enquête, met de titel Van trend naar rendement, vond als onderdeel van Cijfers en Trends zijn weg naar tal van bedrijfsrelaties en organisaties in het MKB. Ook de inspanningen van de Rabobank in relatie tot Internet illustreren dit streven. Er kwam een bedrijvenadviessite en er werd via het door de Rabobank opgerichte TrefPunt Nederland een begin gemaakt met het inrichten van lokale, virtuele markt plaatsen op Internet. Tegen het einde van het verslagjaar waren 32 van deze lokale TrefPunten operationeel. Onder de grotere bedrijven hebben de Rabobanken in 1996 hun sterke marktpositie ruimschoots weten te behouden. Ook hier blijkt hun kracht te liggen in de wijze van benaderen van klanten. Onder het motto Samen nog sterker werd uitvoerig onderzocht hoe de relatie met klanten verder kan worden verdiept. Het onderzoek geeft aan dar grotere ondernemingen vooral vragen om kennis van branche en bedrijf, betrokkenheid, zorgvuldigheid, snelheid en een actieve, anticiperende houding. Ondernemers verwachten dat hun bankier ondernemerschap toont, als volwaardige partner in hun netwerk meedenkt en op het juiste moment met ideëen en voor stellen komt.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 19