1 april De financiële autoriteiten in Nieuw-Zeeland hebben de Rabobank een vergunning gegeven om in dit land, behalve via haar Australische dochter PIBA, ook met een eigen 2 vestiging te bankieren. 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 april De Rabobank biedt voortaan haar private banking-klanten de mogelijkheid om via twee Luxemburgse 'parapluiefondsen', Rabobank Select Fund en Rabobank Holland Fund, te 19 beleggen in aandelen, obligaties en geldmarktprodukten. De voorschotrente wordt door de Nederlandsche Bank (DNB) verlaagd tot 2%. Hiermee 20 heeft dit rentetarief het laagste niveau van na de Tweede Wereldoorlog bereikt. DNB ver laagt eveneens de speciale-beleningsrente, tot 2,7%. Deze stappen van DNB zijn mogelijk door de kracht van de gulden. doelgericht en systematisch op de financiële behoeften van hun klanten in te spelen en elke schakel van het dienstverleningsproces daarop af te stemmen. Deze werkwijze heeft belangrijk bijgedragen tot de groei die de banken in het verslagjaar hebben gerealiseerd. Dienstverlening aan bedrijven Naast groeiende volumina vormen ook stijgende marktaandelen een goede graadmeter voor klanttevredenheid. De Rabobanken kunnen op de bedrijvenmarkt wat dit betreft terugkijken op een voor spoedige gang van zaken in het verslagjaar. In de kleinzakelijke markt slaagden ze er niet alleen in hun domi nante positie vast te houden, ook was er in een aantal deelgebieden sprake van duidelijke groei. Bovendien namen de bestaande klanten meer producten af. Van de ruim vierhonderdduizend ondernemingen die bankieren bij de Rabobank behoort driekwart tot de klein zakelijke markt. Dergelijke aantallen zijn slechts naar tevredenheid te bedienen met een juiste mix van verschillende distributiekanalen, geavanceerde informatiesystemen en persoonlijk contact. In 1996 is met voortvarendheid verder gewerkt aan de optimalisering van deze mix. Doel is de bedrijvenadviseur in staat te stellen meer tijd te steken in het creëren van toegevoegde waarde voor de klant. Daarin past de actieve benadering van ondernemers op basis van een inventarisatie van hun specifieke behoeften, zoals elektronisch betalen, fiscaliteit en erfopvolging. In speciale seminars worden deze vraagstukken voor groepen ondernemers uitgewerkt. In het verslagjaar werden op die manier tal van succesvolle bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen georganiseerd. Deze varieerden van regionale manifestaties in samenwerking met MKB-Nederland en het ministerie van Economische Zaken over lastenverlichting tot

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 18