De markt van de lokale Rabobanken Het succes van een coöperatieve bankorganisatie wordt gemeten aan de tevredenheid van klanten. Een van de maatstaven voor klanttevredenheid is de ontwikkeling van het activiteitenniveau. Vanuit dit gezichtspunt mogen de lokale Rabobanken met voldoening terugkijken op 1996. Door alert in te spelen op de toegenomen vraag naar diensten en producten maakten zij in het verslagjaar een sterke groei door. De resultaten werden zoals steeds aangewend voor een verdere uitbouw van de dienst verlening. Toenemende klantoriëntatie als sleutel tot een duurzame relatie Ooit was bankieren relatief eenvoudig. Banken beperkten zich er toe overtollige middelen uit de markt te halen en deze te trans formeren in krediet voor partijen die daar behoefte aan hadden. Aan de grondstof zelf veranderde weinig tijdens dit proces. Ook de lokale Rabobanken vinden in deze transformatiefunctie hun oorsprong, maar zij wisten daar vanuit hun coöperatieve opdracht altijd een extra dimensie aan toe te voegen. Zij werden opgericht om dat krediet zo voordelig mogelijk te verschaffen aan boeren en andere kleine ondernemers die geen toegang tot de financiële markten hadden. Voor de Rabobanken is de transformatiefunctie dan ook steeds met een emancipatiefunctie verbonden geweest.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 16