- 23 25 26 De Rabobank komt boven op haar bestaande guldens-bankbrieven met een programma van f 3 miljard voor de uitgifte van bankbrieven in diverse valuta's. Gestart wordt met 27 februari zerobonds ('kapitalisatiebons') in Belgische franken. - 28 februari Hoofddirectievoorzitter drs. H.H.F. Wijffels meldt op de jaarlijkse persconferentie over de jaarcijfers dat hij tevreden is over de gang van zaken in het afgelopen jaar. De krediet- 29 verlening steeg met 8 (10)%, de toevertrouwde middelen namen toe met 9 (6)%, het resultaat vóór belastingen met 7 (11)% en de nettowinst met 11 (14)%. Koningin Beatrix opent in Den Haag de door de Rabobank exclusief gesponsorde Vermeertentoonstelling in het Mauritshuis. De zeer succesvolle expositie die na een verlenging met een week op 9 juni werd gesloten trok ruim 480.000 bezoekers. De nieuwe Ziektewet treedt in werking. Hierdoor zijn werkgevers bij ziekte van een werk nemer verantwoordelijk voor het gedurende één jaar doorbetalen van zijn of haar loon. In de meeste cao's is afgesproken dat het ziekengeld tot 100% van het loon wordt aangevuld. De Amerikaanse obligatie- en aandelenmarkten gaan onderuit. De Dow Jones-index daalt in één dag met 171 punten (3%) en de lange rente loopt met 25 basispunten op. Andere beurzen dalen in het kielzog van Wall Street mee. Twee dagen later slaken de Europese financiële markten bij de opening van de Amerikaanse effectenbeurs een zucht van verlichting als het gevaar van een beurscrash op Wall Street blijkt te zijn afgewend. groeiende kinderen, studie of toekomstvoorzieningen. En vanuit de coöperatieve ambitie om ondernemers te helpen beter te ondernemen werd veel nadruk gelegd op branche- en omgevingskennis. Maar ook andere zaken, zoals seminars, TrefPunten voor ondernemers op Internet, een integrale benadering van zakelijke klanten in plaats van incidentele contacten, alsmede de introductie van nieuwe dien sten dienden dit doel. Een voorbeeld van het laatste is het door de Rabobank voor het plaatselijke midden- en kleinbedrijf ontwikkelde Loko Spaarprogramma, dat bedoeld is om de lokale koopkracht vast te houden. Daadwerkelijke betrokkenheid Goede adviseurs onderscheiden zich door een actieve opstelling, zorgvuldigheid, deskundigheid en professionaliteit. Aan het verbe teren van al deze elementen is hard gewerkt. Maar in een coöpe ratieve bank hoort daar nog iets bij; en dat is betrokkenheid. Betrokkenheid bij leden en klanten is een wezenlijk onderdeel van de cultuur van de Rabobank. Het is ook een doorslaggevende factor in het vermogen om customer value, ofwel klantwaarde te leveren. Deskundigheid en professionaliteit laten zich organiseren, maar betrokkenheid is een houding die elke dag opnieuw gekoes terd moet worden. Dat geldt temeer in het spanningsveld tussen de grootschalige ontwikkelingen bij de bank, de kleinschalige behoeften van individuele klanten en de al maar toenemende informatisering die vereist is om zo goed mogelijk op die klantbehoeften in te spelen. Ontmoetingen met klanten kunnen in een sterk geautomatiseerde omgeving uitlopen op onpersoonlijke, routineuze gebeurtenissen. Maar omdat de Rabobank de nadruk legt op bestendige relaties, zorgt zij ervoor dat kleinschalige behoeften van individuele klanten

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 13