kapitaalmarkt te financieren, vereisen meer kennis en advieskracht. Vooral in de hoogste regionen van de dienstverlening zal de advies- en kenniscomponent nog verder aan belang winnen. Om bijvoor beeld in de food- en agribusiness werkelijk toegevoegde waarde te kunnen bieden, dient bancaire kennis te worden geënt op specifieke knowhow over de sector en/of regio waarin de klant actief is. Variatie in eisen aan adviseurs Het toenemende belang van de adviesfunctie vereist een groeiend aantal deskundige adviseurs. De eisen die aan hen worden gesteld variëren afhankelijk van de situatie waarin zij optreden. Op het niveau van de bancaire basisbehoeften telt vooral dat zij in staat zijn om een persoonlijk gezicht re geven aan systemen. Op dat niveau wordt bij de lokale Rabobanken het concept van 'de geholpen zelfbediening' geïntroduceerd. Deze bedieningsformule gaat uit van een compleet nieuwe inrichting van de bankhal, waarbij de klassieke balie voor kashandelingen verdwijnt. In plaats daarvan nemen apparaten deze handelingen zo veel mogelijk over. Cliëntadviseurs krijgen de taak om klanten desgewenst bij de bediening van deze apparaten terzijde te staan. Daarnaast geven deze adviseurs advies over een groot aantal diensten en producten, zoals betalen, sparen, lenen en verzekeren. De cliëntadviseurs vormen daarmee de voor hoede binnen de bank. Zij treden tevens op als doorverwijzers naar de adviseurs die met een specifiek specialisme in de verschillende afdelingen van de lokale Rabobank actief zijn, zoals de hypotheek adviseur, de financieel adviseur en de bedrijvenadviseur. Het kenmerk van deze groep adviseurs is een pro-actieve en initiërende opstelling. Een volgende categorie adviseurs binnen de Rabobankorganisatie onderscheidt zich vooral door het vermogen met maatwerk oplos singen te bieden voor een grote diversiteit aan financiële problemen. Zij zijn vooral actief als financiële planners en private bankers voor meervermogende particulieren, of als adviseurs van het middelgrote en grote, vaak internationaal opererende bedrijfsleven. Hun toegevoegde waarde is dat zij niet alleen deskundige gespreks partners zijn voor de meestal complexe vraagstukken die hun klanten bezighouden, maar vervolgens ook in staat zijn om de best mogelijke oplossing te 'serveren'. Zij kunnen putten uit alle beschik bare reservoirs en fungeren als gangmaker van een team van de meest uiteenlopende specialisten. Zij zorgen ervoor dat klanten niet met deeloplossingen uit deelgebieden van de bank worden benaderd, maar dat steeds het optimale menu wordt samengesteld. Investeren in kennis en adviesvaardigheid In het verslagjaar is zowel bij de lokale Rabobanken als bij Rabo bank Nederland op de verschillende niveaus veel geïnvesteerd in het versterken van de kennis en vaardigheid van adviseurs. Voor een deel richtte de aandacht zich daarbij op de persoon zelf via loopbaanontwikkeling en omvangrijke scholings- en trainings programma's. In een aantal gevallen, zoals bij de opleiding tot financieel adviseur, ging de inspanning gepaard met een officiële erkenning, zoals van de op initiatief van de Rabobank opgerichte Federatie van Financiële Planners. Ook het verruimen en beter benutten van de kennis over de klant stonden hoog in het vaandel. Zo ging in relatie tot de particuliere klant de aandacht behalve naar financiële gegevens ook en vooral uit naar de bij de diverse levensfasen horende aspecten, zoals op-

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 12