opzicht, maar juist ook ten aanzien van persoonlijke voorkeuren en maatschappelijke omstandigheden. Deze ontwikkeling laat zien waarom de Rabobank de afgelopen jaren zoveel werk gemaakt heeft van de kanteling van haar bedrijf van een meer productgerichte naar een meer marktgerichte organi satie, waarin toenemende oriëntatie op de groeiende diversiteit aan financiële behoeften van klanten de sleutel is tot een bestendige relatie. Customer value door goede invulling adviesfunctie Om werkelijk toegevoegde waarde te kunnen leveren wordt een goede invulling van de adviesfunctie steeds belangrijker. Daarvoor is een aantal verklaringen te geven. De groeiende behoefte van klanten aan maatwerk vraagt in toenemende mate om de inzet van samengestelde producten. Daarnaast gebeurt het meer en meer dat instrumenten die voor grote(re) bedrijfsklanten zijn ontwikkeld, voor een groter deel van de markt toegankelijk worden gemaakt. Dit alles voorziet weliswaar in steeds specifiekere behoef ten, maar vergt door een grotere complexiteit ook meer advieskracht en begeleiding. Dat geldt tevens voor het aanreiken van oplossingen die zijn toegesneden op de persoonlijke omstandigheden en levens fasen waarin klanten zich bevinden. Een starter heeft aan heel andere zaken behoefte dan een ondernemer die zijn bedrijf wil verkopen. Ook in de particuliere sector wordt het volgen van het levensritme belangrijker. Bij elke levensfase hoort een aangepast pakket. En dankzij persoonlijke adviezen worden vaak nog maar latent aanwezige behoeften zichtbaar gemaakt. Ook de opkomst van geavanceerde financieringsmethoden en de toe nemende behoefte bij ondernemingen om zich buiten de bankbalans om, maar wel via bemiddeling van de bank, rechtstreeks op de

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 11