21 - 22 - 23 januari Introductie van de Rabo Hypotheeklijn. Deze is bedoeld voor klanten die op elk moment van de dag direct telefonisch informatie willen over het maximaal te lenen bedrag, de 24 maandelijkse financiële lasten en de rentestand. 25 26 januari In Londen stijgt de goudprijs per ounce tot boven de 400 dollar; die bereikt daarmee de hoogste stand sinds 1990. Vooral de sterke vraag naar juwelen in Azië heeft de goudprijs 27 doen stijgen. 28 31 januari H.van den Broek wordt bij zijn afscheid als lid van de Hoofddirectie van Rabobank Nederland (in verband met pensionering) benoemd tot Officier in de Orde van Oranje- Nassau. 1 februari Drs. DJ.M.G. baron van Slingelandt treedt aan als lid van de Hoofddirectie van Rabobank Nederland. Hiermee wordt voorzien in de vacature door het vertrek van H. van den Broek. 2 Landbouwminister Van Aartsen stuurt een discussienota naar de Tweede Kamer over de toekomst van het Europese landbouwbeleid. Hij wil ernst maken met de verdergaande 3 liberalisering van de landbouw. 4 februari Adrie van der Poel, uit de Rabobank wielerploeg, wordt in Montreuil op overtuigende wijze wereldkampioen veldrijden. - 5 apparaten, langs elektronische weg en via directmail kunnen worden afgenomen. Ten behoeve van die klanten wil de Rabobank haar toegevoegde waarde, behalve in termen van prijs en kwaliteit, vooral leveren in termen van toegankelijkheid, gebruiksvriendelijk heid en heldere communicatie. Financiële behoeften steeds gevarieerder In de verder diversificerende samenleving worden de financiële behoeften steeds gevarieerder. Voor een optimale invulling daarvan doen mensen in toenemende mate een beroep op adviseurs en spe cialisten. Deze trend weerspiegelt zich niet alleen in de relatie tussen klant en bank, maar ook op andere terreinen, zoals het juridische domein en de fiscaliteit. Vroeger waren de financiële behoeften van klanten eenduidiger en meer toegespitst op een specifiek product: 17 een bedrijfskrediet, een hypotheek, een spaarrekening. De oplossing die van de bank verwacht werd lag in de vraag besloten. Tegen woordig formuleren klanten in toenemende mate hun financiële probleem of behoefte zonder zelf de oplossing al in gedachten te hebben. Men wil een bedrijf beginnen of verkopen, of een voor ziening voor de oude dag treffen, maar het antwoord op de vraag hoe die ambities financieel het beste kunnen worden ingevuld is nog open. De klant vertrouwt daarvoor vaker op de bank en verwacht van haar een oplossing die op zijn of haar persoonlijke situatie is toegesneden. Hoe meer klanten op hun bank vertrouwen, hoe zwaarder in de klant-bankrelatie het gewicht wordt van elementen als respect, doorzichtigheid, betrokkenheid en duurzaamheid. Voor de bank betekent dit dat ze haar kennis over klanten en over de wereld waarin zij actief zijn continu moet vergroten. Niet alleen in financieel

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 10