Voorwoord De transformatie van de Rabobank in een nog sterker op de klant gerichte organisatie is in volle gang. Over de hele linie wordt ons bankbedrijf gekanteld. We veranderen van een distributie organisatie, die tot voor kort vooral van achter de balie opereerde, in een organisatie die zowel feitelijk als mentaal vóór de balie naast de klant staat. In die organisatie staat niet het aanbod van onze produkten centraal. De specifieke wensen en behoeften van onze klanten en het vermogen daarvoor passende oplossingen te zoeken; daar gaat het om. Het jaar 1995 stond in het teken van de belangrijkste voorwaarde om die transformatie succesvol door te kunnen voeren: het scheppen van de kaders voor een optimale ontmoeting tussen klant en bank. Dat is dan ook tevens het thema van dit jaarverslag. In het verslagjaar werden tal van activiteiten ondernomen om het moment van die ontmoeting voor klant en bank zo geslaagd mogelijk te maken en om te smeden tot een duurzame band. Daarmee werd succes geboekt. Dankzij de verder toegenomen vraag van klanten naar onze diensten en produkten heeft de Rabo bank haar activiteiten opnieuw aanzienlijk weten uit te breiden. De kredietverlening groeide met 8 (10)%, terwijl de aanwas van toevertrouwde middelen met eveneens 8 (5)% flink hoger was. Net als in het jaar daarvoor groeide de kredietverlening aan particulieren - voornamelijk woningfinancieringen - het sterkst. Dankzij de opnieuw zeer krachtige afzet van woninghypotheken werd ons aandeel in deze markt verder verbeterd. Op het gebied van de effectendienstverlening werd opnieuw vooruitgang geboekt. Het volume van het commissionairsbedrijf ging met een kwart omhoog. De afzet van levensverzekeringen kende eveneens een forse groei. Als bank van het grote internationaal opererende bedrijfsleven werd onze positie versterkt door tal van maatwerk constructies voor klanten, waarmee optimale financieringsoplos singen konden worden geboden. Op de professionele financiële markten werd succesvol geopereerd. Het obligatiebedrijf en het derivatenbedrijf hadden beide een uitstekend jaar. De positie op de professionele aandelenmarkt werd versterkt door de overname van de Nederlandse vestiging van Swiss Bank Corporation. Ook de financiële resultaten ontwikkelden zich voorspoedig, al was de groei iets minder uitbundig dan in 1994. Dat kwam vooral door de toegenomen concurrentie op de spaarmarkt en de afschaffing, respectievelijk verlaging van de particuliere en zakelijke betaal- tarieven. De toename van het resultaat vóór belastingen en van de nettowinst bedroeg respectievelijk 7 (11)% en 11 (14)%. De Rabobank is behalve bank ook een coöperatie met leden. In lijn met de geschetste omvorming van het bankbedrijf in een sterk klantgerichte organisatie ontwikkelt zich ook de vernieuwing van de coöperatie. Een belangrijk vraagstuk in dit verband is de inhoud van het lidmaatschap. In 'het verslagjaar werden belangrijke stappen gezet om de richting te verkennen van een eigentijdse invulling van onze coöperatieve beginselen.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1995 | | pagina 5