Inhoudsopgave Voorwoord Structuur Rabobankorganisatie Tien jaar kerngegevens Jaarverslag De toekomst is aan een bank van en vóór mensen De markt van de lokale Rabobanken De markt van Rabobank Nederland Balans en resultaat Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 1995 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1995 Toelichting Toelichting geconsolideerde balans Toelichting geconsolideerde winst- en verliesrekening Deelnemingen Overige deelnemingen Overige gegevens 4 8 10 13 47 79 95 110 112 115 127 145 150 152 153

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1995 | | pagina 4