Inhoudsopgave Voorwoord 5 Structuur Rabobankorganisatie 8 Tien jaar kerngegevens 10 Jaarverslag De Rabobank in een veranderende omgeving 13 De markt van de lokale Rabobanken 35 De markt van Rabobank Nederland 59 Balans en resultaat 77 Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 1994 90 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1994 92 Toelichting 93 Toelichting geconsolideerde balans 106 Toelichting geconsolideerde winst- en verliesrekening 123 Deelnemingen 128 Overige deelnemingen 130 Overige gegevens 131 Vestigingen in het buitenland 134

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1994 | | pagina 3