Verantwoording bij de fotografie Voor dc nieuwe brochurelijn die in het kader van onze nieuwe huisstijl is ontworpen zijn honderden foto's gemaakt. Onopvallend gefotografeerde momenten die boeien door het gevoel dat ze teweeg brengen. Menselijke momenten, om te onderstrepen dat de Rabobank een bank is van en vóór mensen. Dit jaarverslag bevat een kleine selectie uit deze bijzondere 'Rabofotografie' en geeft daarmee ook een beeld van de fotografische inspanning die in dc afgelopen periode is verricht. De Rabobank in 1994 Jaarverslag April 1995 Rabobank Nederland Croeselaan 18, Postbus 17100, 3500 HG Utrecht telefoon (030) 90 91 11, fax (030) 90 26 72

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1994 | | pagina 2