Personalia (per 1 maart 1994) Raad van drs. R. Zijlstra, voorzitter Toezicht drs. J. J. Schouten, plaatsvervangend voorzitter K. Dijksterhuis, secretaris prof.mr. P.A. Stein, plaatsvervangend secretaris ir. N. Köster-Constandse prof.dr.ir. J. de Hoogh J. van der Worp M. J. Varekamp A. J.A. M. Vermeer W. M. Frijlink-van de Ven prof.dr. J. Bilderbeek drs. H.G.J. Hermsen P. L.A. van Horen M.A. Bierens prof.dr. A. H. van der Zwaan B.P.S. de Boer A.Th. te Bokkel PW. Brouwer H. P. Wokke Raad van W. Meijer, voorzitter Beheer mr. J. L. M. Niers, plaatsvervangend voorzitter prof.dr. N.H. Douben, secretaris ir. D. Luteijn drs. G. van den Berg prof.dr. PW. Moerland ir. A. J. Latijnhouwers drs. P.A.A.M. Rutten Hoofddirectie drs. H.H. F. Wijffels, voorzitter drs. PM. Burghouts F. H. Schreve H. van den Broek J. van Rijn drs. H. Visser drs. D. J. Groninger dr. W.M. van den Goorbergh Secretaris Hoofddirectie mr.T.H.M. Schijf Accountants Moret Ernst Young Accountants B Vijf jaar kerngegevens' Bedragen (in miljoenen guldens) 1993 1992 1992 1991 1990 21 1989 nieuw oud Balanstotaal 253 232 232 375 232 699 217 051 201 903 172 429 Kredieten aan de private sector 160 278 147 079 147 254 137 729 125 696 114 035 Toevertrouwde middelen 143 327 140 060 129 327 126 042 118 256 105 628 Eigen vermogen3' 15 232 14 006 14 006 12 970 11 899 10 184 Rente 5 792 5 423 5 666 5 205 4 721 4 243 Provisie en andere baten 2 583 2 335 1 393 1 363 1 153 981 Totaal baten 8 375 7 758 7 059 6 568 5 874 5 224 Bedrijfslasten 5 786 5 369 Waardeveranderingen van vorderingen 785 720 720 670 626 585 Totaal lasten 6 625 6 173 4 754 4 386 3 854 3 356 Brutoresultaat4' 2 535 2 305 2 305 2 182 2 020 1 868 Bedrijfsresultaat vóór belastingen 1 750 1 585 1 585 1 512 1 394 1 283 Belastingen 621 560 560 496 420 385 Belang van derden 6 5 5 4 3 0 Nettowinst 1 123 1 020 1 020 1 012 971 898 Aantallen Aangesloten banken 665 744 789 851 882 Vestigingen - kantoren 1 989 2 056 2 101 2 144 2 192 - zittingen 862 980 1 004 1 064 1 048 Geldautomaten 1 649 1 445 1 291 1 079 802 Buitenlandse vestigingen51 47 50 46 35 30 Personeelsleden - aantallen 38 475 39 510 39 050 37 850 34 399 - mensjaren 35 159 36 258 36 054 35 097 31 896 Leden (x 1000) 650 690 720 745 760 1) In verband met de nieuwe richtlijnen voor de jaarrekening zijn in de kerngegevens voor het jaar 1992 zowel de cijfers volgens de oude als de nieuwe regels opgenomen. Door herrubriceringen zijn vergelijkingen tussen de cijfers op basis van de oude en de nieuwe regels vaak minder goed mogelijk. 2) Vanaf 1990 inclusief Interpolis. 3) Na winstbestemming. 4) Brutoresultaat is bepaald als bedrijfsresultaat vóór belastingen vermeerderd met de waardeveranderingen van vorderingen. 5) In 1993 definitie gewijzigd. 7

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1993 | | pagina 5