Inhoudsopgave 6 Personalia 7 Vijf jaar kerngegevens 8 Aan de Algemene Vergadering 9 Jaarverslag 12 De Rabobankorganisatie in 1993 18 Financieel-economische omgeving 26 Zakelijke markt 34 Markt voor particulieren 40 Medewerkers en organisatie 44 Balans en resultaat 49 Jaarrekening 50 Geconsolideerde balans per 31 december 1993 52 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1993 53 Toelichting 59 Toelichting geconsolideerde balans 68 Toelichting geconsolideerde winst- en verliesrekening 71 Deelnemingen 72 Overige deelnemingen 73 Overige gegevens 76 Structuur Rabobankorganisatie

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1993 | | pagina 4