I I Structuur Rabobankorganisatie Plaatselijke Rabobanken Algemene Vergadering Rabobank Nederland drs. R. Zijlstra, voorzitter drs. J. J. Schouten, plv. voorzitter K. Dijksterhuis, secretaris prof.mr. RA. Stein, plv. secretaris ir. M. Köster-Constandse prof.dr.ir. J. de Hoogh J. van der Worp M. J. Varekamp A.J.A. M. Vermeer W. M. Frijlink-van de Ven prof.dr. J. Bilderbeek drs. H.G.J. Hermsen P.L.A. van Horen M.A. Bierens prof.dr. A.H. van der Zwaan B.P.S. de Boer A.Th. te Bokkel P. W. Brouwer H.P. Wokke Werkgebied Aangesloten Banken Bedrijven H.E. van de Kerk, directeur drs.mr. P. Konijnenburg, onderdirecteur Particulieren drs. G. Bouwkamp, directeur drs. H.H.J. Mertens, onderdirecteur Betalingsverkeer J. J. Verhaegen, directeur A.J.M. Geerts, onderdirecteur Bedrijfsvoering Aangesloten Banken Ing. C. Bottema, onderdirecteur Informatisering Aangesloten Banken C.A.V. van Tiggelen, onderdirecteur Regiokantoor Roermond drs. H.C.G. Bak, onderdirecteur Regiokantoor Eindhoven J.A. J.C. Jansen, onderdirecteur Regiokantoor Bergen op Zoom drs. K. J. Merk, onderdirecteur Regiokantoor Rotterdam drs. K.J. Merk, onderdirecteur Regiokantoor Haarlem drs. J.C. Hazen, onderdirecteur Regiokantoor Oost-Nederland J.E.B. Migchelsen, onderdirecteur Regiokantoor Noord-Nederland drs. A.M.A.W. Balm, onderdirecteur Raad van Beheer Hoofddirectie □L drs. H.H.F. Wijffels, voorzitter drs. P.M. Burghouts F. H. Schreve H. van den Broek J. van Rijn drs. H. Visser drs. D. J. Groninger dr. W.M. van den Goorbergh W. Meijer, voorzitter mr. J.L.M. Niers, plv. voorzitter prof.dr. N.H. Douben, secretaris ir. D. Luteijn drs. G. van den Berg prof.dr. P.W. Moerland ir. A. J. Latijnhouwers drs. P.A.A.M. Rutten Centrale Bankbedrijf Verzekeringsbedrijf Directoraat Bedrijfsrelaties mr. H.G. Gentis, directeur drs. K.G. Plasman, onderdirecteur drs. W. Wagner, onderdirecteur Directoraat Corporate Finance drs. W. J. Kolff, directeur drs. W. P. M. van 't Hooft, onderdirecteur Directoraat Financiële Markten R. A. Arnold, directeur H.M. Geukers, onderdirecteur Directoraat Internationaal drs. D.J.M.G. Baron van Slingelandt, directeur C.F. Broekhuyse RA, onderdirecteur mr. H.W.E. Riedlin, onderdirecteur Obligobeheer A.C. Steketee, directeur Directoraat Operations drs. J. I. van der Velde, onderdirecteur NV Interpolis mr. J.M. Vullings, voorzitter Raad van Bestuur ir. P.J.A. van Schijndel, vice- voorzitter ir. A.W. M. van Bijsterveldt, lid Ondersteunende eenheden Accountantsdienst drs. E. J. van der Stroom RA, directeur H. Klein RA, onderdirecteur Directoraat Juridische en Fiscale Zaken mr. T. H. M. Schijf, directeur/ secr. Hoofddirectie Centrale Dienst Personeel C. Voogt, directeur* Stafgroep Strategie prof.ir. W.L. van Dinten, directeur Centrale Dienst Financieel Economisch Beheer C.L.A. van Roovert, onderdirecteur Stafgroep Economisch Onderzoek drs. A.M. Dierick Directoraat Communicatie L.W. Lage weg Bedrijfsgezondheidsdienst drs. J.M.J. Hageraats Coördinatie Beveiliging Rabobankorganisatie F.H. Horbeek Rabofacet drs. P. P. M. van der Weijden, directeur ir. D.W. Okker, onderdirecteur ir. E.M. Rintel, onderdirecteur Concern-inkoop drs. H.J.C. Baken RA, onderdirecteur per 1 mei 1994: W. de Jong, directeur. 76

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1993 | | pagina 40